Kategori

Populära Inlägg

1 Gikt
Yogafilmer för ryggraden - fördelarna med att träna i ryggen
2 Knä
Inflammation i handbanden
3 Handled
VÄLJA ETT VÄRMBAND FÖR RYGGSMÄRK
Image
Huvud // Rehabilitering

Intervertebral osteokondros och armén


Unga människor, innan de börjar värnplikt, ställer sig själva frågan: finns det ett undantag från armén i närvaro av intervertebral osteokondros? För vissa ungdomar är diagnosen en livlina från militärtjänst, andra försöker dölja sin närvaro inför utkastet till styrelsen för att få en högre fitnesskategori och komma in i elitstyrkorna.

I något av alternativen kräver sjukdomen en allvarlig inställning till sig själv - utan att genomgå lämplig terapi kan patologin utvecklas till allvarliga konsekvenser, där armén är det minsta av problemen..

Dras de in i armén i närvaro av intervertebral osteokondros??

Det finns ett särskilt dekret (utgåva) från Ryska federationens regering, som antogs den 4 juli 2013 under nummer 565 "Om godkännande av förordningarna om militärmedicinsk expertis." Enligt bestämmelserna i den militära medicinska undersökningen får ungdomar undantag från värnpliktstjänsten enligt artikel "66", punkterna "A", "B" och "C" med vissa indikatorer:

 • osteokondros i cervikal ryggrad i närvaro av instabilitet, osteokondros i bröst- och ländryggen, åtföljd av allvarliga neurologiska störningar (djup para- och tetrapares med nedsatt sfinkterfunktion, med amyotrofiskt lateralt sklerossyndrom), samt poliomyelit, kaudal, vaskulär, kompressionssyndrom och statodynamiska störningar efter långvarig (minst 3 månader per år) behandling under stationära förhållanden utan en stabil klinisk effekt;
 • intervertebral osteokondros med multipla massiva korakoidtillväxter i området mellan de intervertebrala lederna med ihållande smärtsyndrom;
 • intervertebral osteokondros med skada på upp till 3 intervertebrala skivor med smärtsyndrom med betydande fysisk ansträngning och tydliga anatomiska tecken på deformiteter;
 • Uppskjutande eller fullständigt undantag från militärtjänst tas emot av ungdomar som har ett visst stadium av den patologiska processen, ett antal associerade komplikationer och dysfunktioner. Förekomsten av en sådan diagnos som intervertebral osteokondros utan dysfunktion kommer inte att vara en anledning till undantag från militärtjänst..

Klassificering av osteokondros i ryggraden vid anrop

Osteokondros i ryggraden är en degenerativ-dystrofisk sjukdom i ryggraden, som ett resultat av vilket först och främst strukturen och följaktligen funktionen hos de intervertebrala skivorna störs. Det finns flera steg i utvecklingen av osteokondros. Var och en av dem kännetecknas av vissa funktionella och anatomiska och morfologiska förändringar i ryggradsrörelsesegmentet (VMS), närmare bestämt i skivan, intilliggande ryggkroppar och i de intervertebrala lederna och andra delar av VMS..

Specialister identifierar fyra successiva stadier av osteokondros i ryggraden:

Den första kännetecknas av inre intervertebrala skivavvikelser. Det finns inga uttalade symtomatiska tecken på sjukdomen, patienter klagar inte på förändringar i deras tillstånd. Bestämning av närvaron av sjukdomen sker med MR. Denna examen ger inte tillstånd för uppskjutande eller undantag från militärtjänst.

Den andra - har komplikationer av brosk, med patologi, det finns en minskning av skivans höjd, hängande mjuka vävnader, instabilitet i ryggraden. Patienter klagar över smärtsamma känslor i livmoderhalsen eller ryggen. Kliniska tecken bildas regelbundet, har inte en stark svårighetsgrad. Patienter tillskriver ofta anomalin till överbelastning och trötthet. I andra graden finns det inga begränsningar för samtalet.

För det tredje noteras herniated skiva vid diagnos, utskjutande av den intervertebrala skivan. Patienten har ett starkt och ihållande smärtsyndrom, komplikationer av neurologisk typ bildas. I detta skede utesluts armén, värnplikten tilldelas kategori "B".

För det fjärde kännetecknas scenen av utvecklingen av sekundära patologier och allvarliga komplikationer. Resultatet av en progressiv sjukdom är en komplex deformation av ryggraden. Ungdomar är undantagna från militärtjänst med kategorin "D".

Alla sjukdomsfall beaktas individuellt när de kallas upp - även i de två första stegen kan det finnas undantag.

Hur får man undantag från värnplikt med osteokondros?

För att få ett lagligt uppskjutande eller undantag från värnplikt måste den unga ha alla dokument som bekräftar förekomsten av sjukdomen. Vid tidpunkten för godkännande av läkarundersökningen vid militärregistrerings- och anställningskontoret, lämna följande dokument:

 • sjukdomshistoria med ett upprepat registrerat faktum av överklaganden om svår smärtsyndrom i ryggraden;
 • Röntgenbilder, MR-resultat, funktionstester - där förändringar i ryggraden ska registreras med slutsatserna från relevanta specialister.

Klagomål om ryggsmärtor enbart bör inte förväntas kräva undantag från obligatorisk militärtjänst. Militärmedicinsk kommission skickar värnpliktiga för att genomgå en fullständig diagnostisk undersökning - läkare tror på fakta, inte ord.

Även med de befintliga journalerna i sjukdomshistoria måste patienten genomgå ytterligare diagnosåtgärder, baserat på resultaten som en slutsats görs.

Sammanfattande.

Intervertebral osteokondros och armén är ett inkompatibelt koncept endast på nivå med det tredje och fjärde steget av skada på ryggraden. De första två graderna av osteokondros ingår inte i föreskrifterna i sjukdomsplanen, enligt vilken en värnpliktig befrias från militärtjänsten.

Vissa ungdomar försöker dölja ryggradens deformitet i den framtida långvariga anställningen: vissa jobb anställs inte utan service, till exempel hos brottsbekämpande myndigheter. Att fuska utkastet till styrelse kommer att bli ett problem för rekryteringen i framtiden. Tung fysisk aktivitet kan leda till en snabb progression av sjukdomen och dess övergång till de sista stadierna.

Smärtsyndromet med deformerade ryggkotor kan inte undertryckas av viljestyrka, bedrägeriet kommer snabbt att avslöjas. I bästa fall kommer rekryten att skrivas av till reserven. Dessutom kommer det att ta lång tid att behandla konsekvenserna av ökade armébelastningar. Du ska inte leka med din egen hälsa - läkarkommissionen måste underrättas om alla patologier under den första läkarundersökningen för att vara lämplig för service.

Cervikal osteokondros och armén

De med osteokondros anlitar inte de för vilka utkastet till styrelsen har godkänt träningskategorierna "B" eller "D".

"B" -kvalificeringskategorin innebär att den värnpliktiga har betydande hälsoproblem som hindrar honom från att tjäna under fredstid. Det kan erhållas i två fall.

 • Om rekryteraren har bekräftat begränsad deformerande spondylos (skada på kroppar upp till 3 ryggkotor) och intervertebral osteokondros (skada på upp till 3 intervertebrala skivor) med smärtsyndrom med betydande fysisk ansträngning och tydliga anatomiska tecken på missbildningar.
 • Den värnpliktiga bekräftade omfattande deformerande spondylos och intervertebral osteokondros med flera massiva korakoidtillväxter i området mellan de intervertebrala lederna med ihållande smärtsyndrom..

Efter att ha mottagit kategorin "D" tas en värnpliktig med osteokondrokia inte in i armén varken i fredstid eller under krigstid, utan tas också bort från militärregistret. Denna kategori av lämplighet visas för extremt uttalade former av sjukdomen, så det är nästan omöjligt att få den.

Kategori "D" visas för osteokondros i livmoderhalsen i närvaro av instabilitet och osteokondros i bröst- eller ländryggen, om sjukdomen åtföljs av djup para- och tetrapares med nedsatt sfinkterfunktion, med amyotrofisk lateral sklerossyndrom, liksom poliomyelit, kaudal, vaskulär, svår smärtsyndrom och statodynamiska störningar efter långvarig (minst 3 månader per år) behandling under stationära förhållanden utan stabil klinisk effekt.

Diagnosen för att erhålla en giltighetskategori bör låta exakt som anges ovan. Frånvaron av överträdelser kan leda till en förändring av kategorin.

Tabell 1. Grader av osteokondros och grad av lämplighet för armén

KraftBeskrivningHållbarhetskategori
1Sprickor och tårar vid skivans botten"B"
2Brist på stabilitet i de drabbade segmenten"B"
3Degeneration och spridning av benvävnad, bildandet av osteofyter"G" eller "V"
4Fullständig skada på benvävnad, vilket resulterar i klämning av blodkärl och nervändar"D"

Intervertebral osteokondros och armén

Det stadium av osteokondros, där allvarliga förändringar i den fibrösa vävnaden inträffar, kallas intervertebral. Detta är redan en tillräckligt allvarlig överträdelse som kan leda till undantag från tjänsten. Diagnosen av denna sjukdom utförs uteslutande med radiografi..

Sjukdomen anses allvarlig om sådana avvikelser upptäcks:

 • förstörelse sker omedelbart i 3 eller fler skivor;
 • svår, skarp smärta under fysisk ansträngning;
 • väl märkbar ryggdeformitet.

Som praxis för advokater från värnpliktiga hjälptjänster visar beror sannolikheten för värnplikt vid osteokondros också på om värnpliktiga kan bekräfta förekomsten av smärta. Om öppenvårdskortet inte innehåller en neurologregister som bekräftar smärtskador kan samtalet inte undvikas.

Osteokondros i livmoderhalsen och armén

En stillasittande livsstil, saltavlagringar, trauma och andra sjukdomar leder till skador på livmoderhalsen. Intervertebralskivan tappar sin elasticitet, den fibrösa ringen spricker först och i avsaknad av korrekt behandling går den sönder.

Svaret på frågan "om de tas in i armén med cervikal osteokondros" beror på den kliniska bilden. Kategorin "B" kan erhållas av värnpliktiga som har:

 1. Ett ihållande smärtsyndrom bekräftades och flera tillväxter uppträdde i området mellan lederna.
 2. Tre eller flera skivor mellan ryggraden drabbas, med svår fysisk ansträngning, smärta är närvarande och patologin har uttalat anatomiska tecken på deformitet.

Osteokondros och armén är också absolut oförenliga om värnplikten har instabilitet i livmoderhalsen. I sådana fall får värnpliktiga en kategori av fitness "D" och släpps sedan från tjänsten och tas bort från militärregistret.

I andra fall, med diagnosen "cervikal" osteokondros, tas de in i armén, eftersom symtomen på sjukdomen i de inledande stadierna inte stör tjänstgöringen.

Ländrygg osteokondros och armén

Svaret på frågan "om de tas in i armén med ländrygg osteokondros" beror också på den kliniska bilden. Oftast kräver de denna sjukdom, för att registrera beståndet krävs en extremt uttalad form av osteokondros. Exempelvis ställs kategorin lämplighet "B" endast om tre villkor är uppfyllda

 • minst tre ryggkotor påverkas;
 • smärtsyndrom är dokumenterat;
 • det finns anatomiska tecken på deformitet.

Det är nästan omöjligt att få kategori "D" med ländryggs osteokondros: i vår praxis har det aldrig funnits en enda värnpliktare med en så uttalad ryggradssjukdom. Sjukdomen bör åtföljas av djup para- och tetrapares med nedsatt sfinkterfunktion, det bör finnas ett syndrom av lateral atrofisk skleros, svår smärtsyndrom, statodynamiska störningar efter långvarig sjukhusbehandling.

Tar de in i armén med osteokondros?

Varje år ökar antalet identifierade sjukdomar i muskuloskeletala systemet, inklusive osteokondros i ryggraden, så frågan om de tas in i armén med osteokondros är mycket relevant idag. Låt oss försöka förstå denna fråga mer detaljerat..

Om tidigare denna sjukdom betraktades som en sjukdom uteslutande av äldre människor, är idag en nitton år gammal värnpliktare med en liknande diagnos vid läkarstyrelsen inte alls ovanlig, men graden av osteokondros med vilken unga människor kommer till utkastet styrelsen når sällan kategori B eller D. Oftast undersöker läkare vid militärregistrerings- och anställningskontoret efter kategori B.

Funktioner av utveckling och symtom på osteokondros

Låt oss titta på orsakerna och manifestationerna av denna sjukdom. Det manifesteras av allvarliga patologiska förändringar, vilket resulterar i att den intervertebrala skivornas normala struktur och funktion gradvis störs. Oftast utvecklas spinal osteokondros på grund av ojämn belastning på ryggraden. Till exempel att bära tunga laster i ena handen eller felaktig sittställning kan ge en drivkraft för den gradvisa utvecklingen av denna patologi..

Ytterligare framkallande faktorer för utveckling av osteokondros är:

 • övervikt och fetma;
 • använda fel skor eller platta fötter;
 • led ryggskador eller frakturer i armar och ben, liksom befintliga ledskador, vilket ledde till en ojämn belastning på ryggen;
 • skolios;
 • synproblem;
 • passiv livsstil;
 • överbelastning i ryggen i samband med yrket;
 • brist på vitaminer och mineraler.

Symtomen på sjukdomen beror till stor del på vilken del av ryggraden som påverkas och är mycket olika - från huvudvärk och takykardi till dysfunktion i bäckenorganen.

Undantag från service för osteokondros

Med en diagnos av osteokondros i ryggraden i verkligheten av 2019 är det extremt svårt att få ett militärt ID. Det är möjligt att avskriva denna sjukdom endast i närvaro av allvarliga störningar i kroppens funktioner. Dessa inkluderar: begränsning av rörelseomfånget i ryggraden, motoriska och sensoriska störningar, med en förlust eller minskning av senreflexer, en minskning av muskelstyrkan hos enskilda muskler. Förutom de kliniska tecknen på osteokondros bör röntgentecken också finnas:

 • kränkning av ryggradsformen (kränkning av statisk funktion), minskning av höjden på den intervertebrala skivan;
 • avsättning av kalksalter i den främre delen av annulus fibrosus eller i nucleus pulposus;
 • förskjutningar av ryggkropparna (spondylolistes) främre, bakre, laterala, bestämda av standard radiografi;
 • rörlighetens patologi i segmentet (nedsatt dynamisk funktion);
 • bevarande av tydliga konturer av alla ytor på ryggradsorganen, frånvaron av destruktiva förändringar i dem;
 • marginella bentillväxt som bildas i skivans plan och fortsätter plattformarna för ryggradsorganen,
 • subkondral osteoskleros, som detekteras på röntgenbilder med en tydlig bild av strukturen.

Armén hotar inte en värnpliktare endast med kombinationen av ovanstående kliniska och radiologiska tecken - kategori B tilldelas.

Osteokondros i ryggraden: kategorier av lämplighet

Som regel kommer denna sjukdom inte att ligga till grund för tilldelning av kategori B eller D. Även med skolios och osteokondros kommer militärtjänsten troligen att förvänta sig en värnpliktig för nästa år. Ändå, om vi talar om de sena stadierna av sjukdomen i en avancerad form, kan militärkommissariatet inte bara ge en paus för en värnpliktiges hälsa utan också helt undanta honom från militärtjänst..

Graden av osteokondros och graden av kondition för armén

KraftBeskrivningHållbarhetskategori
1Sprickor och tårar vid skivans bottenB
2Brist på stabilitet i de drabbade segmentenB
3Degeneration och spridning av benvävnad, bildandet av osteofyterG eller B
4Fullständig skada på benvävnad, vilket resulterar i klämning av blodkärl och nervändarD

OSTEOCHONDROSIS OCH KATEGORI AV ANVÄNDNING I

B-kategorin tilldelas endast om den värnpliktiga har allvarliga hälsoproblem som inte tillåter honom att utföra militärtjänst när han är värnpliktig. För att få denna träningskategori måste värnpliktaren ha följande allvarliga avvikelser:

 • förekomsten av en intervertebral bråck eller bråck;
 • frekventa smärtanfall med mindre fysisk ansträngning
 • vertebrala deformiteter klart definierade på röntgen.

Smärtsyndrom under fysisk ansträngning måste bekräftas med upprepade begäranden om medicinsk hjälp, vilket återspeglas i den värnpliktiges medicinska dokument. Endast kombinationen av de listade kliniska och radiologiska tecknen på osteokondros ger upphov till tilldelning av kategori B.

Osteokondros i livmoderhalsen: tas de in i armén?

Fysisk inaktivitet, övervägande stillasittande livsstil, trauma, saltavlagring och andra sjukdomar leder till skador på livmoderhalsen. Intervertebralskivan börjar förlora sin elasticitet och fasthet, mikrosprickor bildas i ringformiga fibrosus, vilket i avsaknad av korrekt behandling leder till dess bristning och utveckling av komplikationer.

Svaret på frågan om de tas in i armén med cervikal osteokondros beror på sjukdomsstadiet. Sjukdomsschemat listar följande förhållanden under vilka cervikal dorsopati och armén utesluter varandra.

 1. I närvaro av instabilitet i livmoderhalsen är militärtjänsten kontraindicerad. I detta fall måste militärregistrerings- och anställningskontoret erkänna ungdomar som olämpliga för värnplikt och frigöra dem från militärtjänst..
 2. Militärtjänst är också kontraindicerad vid cervikal ostekondros, om sjukdomen åtföljs av ihållande smärtsyndrom, och flera benväxter uppträdde i området mellan de intervertebrala lederna under röntgenundersökning.
 3. Det är också möjligt att få en militärbiljett för hälsa med osteokondros om tre eller flera intervertebrala skivor påverkas, om allvarlig ryggsmärta är närvarande med mindre fysisk ansträngning och patologin har uttalat anatomiska tecken på deformitet.

Ländrygg osteokondros och armén

Huruvida de tas in i armén med ländrygg osteokondros beror på närvaron av dysfunktion i ryggraden och den kliniska bilden av sjukdomen. Med utvecklingen av komplikationer är osteokondros i ländryggen och militärtjänst inte kompatibla. Sjukdomen som orsakar djup para- och tetrapares med dysfunktion i sfinkterna, med svår smärtsyndrom, statisk-dynamiska störningar under långvarig behandling på ett sjukhus, befrias från armén och motsvarar kategori D.

Kategori B tilldelas under följande villkor:

 • nederlag av 3 eller fler ryggkotor;
 • svår smärtsyndrom
 • tecken på deformation av ryggkotorna och deras processer på röntgenstrålar.

Osteokondros och militärtjänst

Läkemedelsverket vid militärregistrerings- och anställningskontoret fattar enligt de inlämnade medicinska dokumenten ett beslut om behovet av att skicka en värnpliktig för undersökning enligt lagen. Därför bör allvarliga arbeten göras för att samla in följande dokument för att förbereda detta steg:

 • öppenvårdskort med långvariga uppföljningsklagomål;
 • Röntgen (vi) av ryggraden som tagits under det senaste året;
 • MR i ryggraden, gjort under det senaste året;
 • slutsatser från en neurolog och neurokirurg;
 • epikris och extrakt som bekräftar att de är på slutenvårdens undersökning och behandling;
 • andra nödvändiga undersökningar.

Denna diagnos är mycket komplex, den kräver ett integrerat tillvägagångssätt för diagnos och bedömning av svårighetsgraden av störningar i kroppens funktioner. Det kan vara svårt för värnpliktiga att bedöma giltigheten av att tilldela en viss konditionskategori i närvaro av osteokondros. Så med vilken osteokondros kommer de inte att tas in i armén? Den värnpliktiga ska få ett samråd där en kvalificerad neurolog kommer att bedöma din hälsa. I slutändan är endast en kombination av alla ovanstående faktorer kvalificerade för undantag från värnplikt. Våra medicinska specialister är alltid redo att svara på frågan om de kommer att ta dig in i armén med osteokondros på grundval av de uppgifter du tillhandahåller (medicinska dokument, kort och utdrag).

Tar de in i armén med osteokondros?

Patologiska förändringar i vävnaderna i ryggraden och i mellankottskivorna väcker ofta en fråga bland de värnpliktiga: tas de in i armén med osteokondros? Mer nyligen var denna sjukdom begränsad baserat på personens ålder, men nu påverkar osteokondros unga människor i militär ålder. Detta beror på den ganska låga fysiska aktiviteten i livet.

Osteokondros kvalificerar sig som en dystrofisk process som äger rum i de broskvävnader som finns i mellanvävnadsskivorna. Denna sjukdom kan vara akut eller kronisk, akut. Intervertebrala skivornas nederlag åtföljs av deras uttorkning och minskning i storlek.

Osteokondros och lämplighetskategorier

Diagnosen "osteokondros" kan inte alltid vara en anledning till fullständigt undantag från armén. De första stadierna av osteokondros, enligt sjukdomsplanen, anses vara acceptabla för militär träning, även kombinationen av osteokondros med ryggradsskolios kommer inte att vara en anledning för att skicka en värnpliktig till reserven.

I händelse av en allvarlig, patologisk skada på skivorna mellan ryggraden, skickar kommissionen den värnpliktiga till öppenvård och öppenvård, vilket ger honom en fördröjning från armén..

Lämplighet för service vid ryggradssjukdom

HållbarhetskategoriStadier av osteokondrosTecken på sjukdom
BSteg 1: skivskada, som reduceras till sprickor och tårarkramper i ryggkotorna, ryggont, obehag med långvarig rörlighet
BSteg 2: ett tillstånd av instabilitet hos de drabbade områdenaryggsmärtor, minskat rörelseområde, uppkomst av saltavlagringar (baserat på röntgenresultat)
C eller DSteg 3: övervuxen benvävnad bildar osteofyterökad smärta i ryggraden, smärta strålar i armar och ben, det är svårt att röra sig, fingrarna blir bedövade, blodtrycket stiger
DSteg 4: patologisk vävnadsskada, vilket ledde till att nervrötterna och blodkärlen klämdesdet finns en lutning, muskelspasmer och trötthet, vasospasm, störningar i hela system och enskilda organ

Läkarstyrelsen vid militärregistrerings- och anställningskontoret styrs av regelverket "Schema över sjukdomar" för kvalificerad bestämning av den värnpliktiges kategori..

Den här handboken beskriver i detalj de viktigaste kriterierna som bestämmer den faktiska lämpligheten för en ung person att tjäna i den ryska armén:

 • hur snabbt ryggsmärtor uppträder, och närvaron av andra störningar, med en orörlig och stående position;
 • begränsning av ryggkotans rörelse amplitud (i procent) belägen i livmoderhals-, bröst- och ländryggsområdena;
 • graden av förlust av motorisk funktion;
 • minskning eller förlust av känslighet.

Kategori "B" tilldelas för måttliga smärtsensationer som manifesterar sig efter ganska långa tidsperioder. Samtidigt minskar ryggraden med högst 20%, i denna kategori av osteokondros anses en värnpliktig lämplig för tjänst, med 1 sjukdomsgrad och 2.

När en värnpliktig tilldelas kategori "B"

Intervertebral osteokondros diagnostiseras slutligen och noggrant först efter att en röntgenundersökning utförts till värnplikten. Bilden visar tydligt alla patologiska förändringar i skivans vävnader, som förlorar sina naturliga, stötdämpande egenskaper och tappar elasticitet. Dessa faktorer leder till begränsad rörlighet eller fullständig rörlighet..

Du kan läsa separat om kategori "B" här

Radiografi gör det möjligt för läkarstyrelsen att ge följande definitioner:

 • scenen för skivdeformation, förändringar i utrymmet mellan ryggkotorna;
 • om det finns bildning av saltavlagringar och deras lokalisering (en ökning på ett ställe);
 • förändring i den normala positionen för enskilda ryggkotor;
 • nedsatt rörlighet i ryggkotorna i det drabbade området.

Enligt "Schema över sjukdomar" är en värnpliktig befriad från att dras in i armén under fredstid, men utarbetas till icke-stridande trupper under kriget, om det militära anställningskontoret vid tidpunkten för samtalet tilldelade honom en kategori av kondition av hälsoskäl "B".

I "Schema över sjukdomar" föreskrivs även typerna av avvikelser i ryggraden, när kategori "B" tilldelas, dessa är:

 • bildandet av en intervertebral bråck;
 • smärta under intensiv fysisk aktivitet
 • om radiografi visar allvarliga, patologiska förändringar.

Ovanstående skyltar ger den värnpliktiga möjlighet att lagligt få ett militärt ID med kategori "B" och rätten att gå till reserven. Om värnplikten, i närvaro av andra indikatorer, inte har något smärtsyndrom, kan utkaststavlan tilldela honom kategorin "B4", som ger valet av trupper där armétjänsten kommer att hållas med minst fysisk ansträngning.

Tar de in i armén med cervikal osteokondros?

Den vanligaste osteokondros är livmoderhalschondros, som förekommer hos personer som är fysiskt inaktiva, vilket leder till en övervägande stillasittande livsstil, liksom i närvaro av skador och vissa kroniska sjukdomar. Dessa negativa faktorer leder gradvis till saltformationer i livmoderhalsen och till och med vävnadsförstöring..

En sjukdom som cervikal kondros har följande symtom:

 • smärta i nacken, obehag vid rörelse;
 • "Knasande" i nacken när man lutar huvudet;
 • frekvent huvudvärk
 • dumhet i händer och fingrar;
 • utseendet på buller i huvudet;
 • en kraftig minskning av synnivån.

De värnpliktiga som har tecken på denna sjukdom kan vara intresserade av: "Jag har cervikal osteokondros - kommer de att ta mig in i armén med honom?" Komplikationer som uppträder med cervikal osteokondros är en ganska allvarlig anledning på grund av vilken en ung man kan anses vara olämplig för militärtjänst. Men bara utkastet till styrelse kan avgöra frågan om lämpligheten hos en eller annan potentiell serviceman för service i RF-styrkorna..

Om sjukdomen startas behandlas den inte under lång tid, då kan en person få bildandet av en intervertebral bråck (radikulopati), vilket leder till kompression av cervikal artär. Beniga tillväxter på ryggkotorna leder till begränsad rörlighet, och till och med i det mest extrema fallet till dess fullständiga förlust.

Berörda ryggkotor, som befinner sig i allvarliga stadier av förstörelse, komprimerar gradvis ryggmärgen och hotar patienten med pares, förlamning och till och med dödlig, dödlig utgång.

Det specifika stadiet av denna sjukdom påverkar kommissionens beslut om lämpligheten för den värnpliktiga för tjänsten. Sjukdomsschemat anger i detalj alla fall där osteokondros och armén kategoriskt är kontraindicerade med varandra på grund av framtida allvarliga komplikationer som kan uppstå vid intensiv fysisk överbelastning av armétjänsten..

Militärmedicinernämnden beställer en ung man med en fastställd diagnos om han har skarp och svår smärta i nacken och det finns flera benväxter på livmoderhalsen..

Ett militärt ID kommer också att utfärdas för den rekryter som är orolig för smärta under intensiv fysisk ansträngning. Det finns mer än tre intervertebrala skivor som påverkas av kondros, vilket bekräftas av en röntgen. Det kommer att visa uppenbara deformationer och andra vävnadspatologier..

Den värnpliktiga kommer att kunna bekräfta förekomsten av cervikal osteokondros med hjälp av ett utdrag från hans öppenvårdskort, som måste ges till utkastet. För att göra detta, långt före mobilisering, bör du kontakta polikliniken för att genomgå en lämplig undersökning och vid behov få medicin eller sjukgymnastik..

Tar de in i armén med cervikal osteokondros - när han diagnostiserar 1 och 2 sjukdomsgrader i en värnpliktig, kan han inte undvika att bli utkastad. Bara från och med den tredje graden av kondros är det möjligt att skjuta upp från armén eller fullständig befrielse.

Ländrygg osteokondros och armén

Med en sjukdom i ländryggen genomgår broskvävnaderna i ryggkotorna och skivorna mellan ryggraden i lumbosakralregionen patologisk förstörelse. En sådan patologi leder till uttorkning av skivor, utbuktning av den fibrösa ringen, förstörelse av dess integritet: helt eller delvis.

Huruvida de tas in i armén med osteokondros i ländryggen beror på graden av förstörelse av ryggraden, den efterföljande förlusten av dess funktioner samt på sjukdomens kliniska förlopp. Symtomen på sjukdomen sammanfaller i allmänhet med de som manifesterar sig med skador på livmoderhalsen och om det finns bröstkorgs osteokondros:

 • orsakslös trötthet;
 • ryggsmärtor som förvärras vid ansträngning;
 • ömhet i rörelse efter att ha varit i en lång, rörlig position;
 • benen är ofta kalla, stickningar, domningar, "gåshud" känns i dem.

Smärta i ländryggen kommer att intensifieras om patienten har nypa nervändar. Om du vägrar att behandla ländryggsostokondros kommer en person att ha:

 • förstörelse av ryggkotorna
 • bråck,
 • ischias;
 • kränkning av urinering
 • minskad styrka
 • benförlamning.

Fullständigt undantag från armén kommer att ske när värnplikten tilldelas kategorin "D". Tjänstgöringskommissionen kommer att besluta om detta om sjukdomen har visat ett antal betydande komplikationer, där tjänsten i armén helt enkelt är omöjlig.

Förvärring av sjukdomen uttrycks i djup parapares och tetrapares, som åtföljs av dysfunktion hos ventilerna, vilket stör cirkulationen av cerebrospinalvätska. Syndromet med atrofisk skleros kan också uppstå: det åtföljs av ganska svår smärta, begränsning av kroppens normala liv, när nästan alla kroppsfunktioner störs.

Patologin i ryggraden i ländryggen som avslöjas i en värnpliktig medför inställning av kategori "B" om följande villkor är uppfyllda:

 • om tre eller flera ryggkotor påverkas
 • om det är svår ryggsmärta
 • om de drabbade ryggkotorna är deformerade.

När en värnpliktigare inte har något av ovanstående villkor, anser utkastet till styrelse att han är lämplig för militärtjänst. Detsamma gäller diagnosen "osteokondros i bröstkorgens ryggrad" - armén kommer att vara kontraindicerad enligt samma kriterier som bestämmer dystrofiska förändringar som sker i ryggraden.

Hur diagnostiseras sjukdomen?

En värnpliktig som visas vid utkastet till utkastet ombord ger ett utdrag från sjukhuskortet, som bekräftar diagnosen och det aktuella stadiet av sjukdomen. Urladdningen måste åtföljas av bilder från röntgenrummet med en detaljerad beskrivning.

Neuropatologen utvärderar följande tillstånd i ryggraden med hjälp av bilderna:

 • hur mycket ryggkotorna förskjuts i den;
 • vad är nivån på saltavlagringar;
 • vad är det verkliga avståndet mellan ryggraden;
 • diskstorlek;
 • närvaron av mutationer i ryggraden i de dynamiska och statiska planen.

Vid poliklinisk urladdning ger läkaren sin egen, professionella bedömning av graden av destruktiva processer, den värnpliktiges förmåga att uthärda intensiv fysisk aktivitet. Läkaren måste hålla beskrivningen av sjukdomen på ett sådant sätt att den följer alla normer som beskrivs i "Schema över sjukdomar".

Hur får man kategori "B"

Som tidigare nämnts måste du vara redo för utkastet till styrelse. Militärkommissariatets medicinska kommission gör i princip inte diagnoser utan styrs bara av de uppgifter som rekryterats från polikliniken..

Den värnpliktiges behandlande läkare måste utarbeta nödvändiga dokument enligt "Schema över sjukdomar". Följande intyg måste överlämnas till kommissariatet:

 • fakta om patientens behandling för smärta i ryggraden (från kortet);
 • Röntgenbilder, undersökningsresultat på MR, CT, som återspeglar patologiska förändringar i ryggraden;
 • ett utdrag där behandlingen av värnpliktiga registreras, resultaten av terapin.

Dokument om förekomsten av en kronisk sjukdom i ryggraden måste överlämnas till utkastet till utskottet efter att ha mottagit kallelsen. Medlemmar i läkarstyrelsen har rätt att skicka den värnpliktiga för omprövning. Efter att ha fått nödvändiga bevis på förekomsten av patologi, kommer specialister på militärregistrerings- och anställningskontoret att avgöra: vilken kategori lämplighet att tilldela värnpliktiga, skicka honom till militärtjänst eller överföra honom till reserven.

Rekryteras de i armén med osteokondros

5 minuter Författare: Elena Pavlova 41

 • Funktioner av sjukdomen
 • Intervertebral osteokondros
 • Skada på livmoderhalsen
 • Lumbar kondros
 • Bröstkorg
 • Är armén och osteokondros kompatibla??
 • Relaterade videoklipp

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet bland unga är inte ovanliga idag. Osteochondrosis tar första platsen. För att ta reda på om de tar in armén med osteokondros måste du ta hänsyn till de träningskategorier som tilldelas varje värnpliktig.

De beror på sjukdomens svårighetsgrad och natur. Särskild uppmärksamhet ägnas problemen i muskuloskeletala systemet, eftersom förmågan att utföra alla fysiska aktiviteter i armén direkt beror på det..

Funktioner av sjukdomen

Många känner till osteokondros från första hand. Dessa är störningar i ledbrosket. Dessutom utvecklas de i alla fogar, men intervertebrala skivor påverkas oftast. Det finns många orsaker till att sjukdomen uppträder:

 • hypotermi
 • ojämn belastning på ryggraden;
 • ryggmärgsskador;
 • hållningens krökning
 • övervikt etc..

Det är vanligt att överväga osteokondros i livmoderhals-, bröst- och ländryggen, eftersom dessa delar är mest mottagliga för tunga belastningar. Symtomen är:

 • smärta (eller smärtattacker) i en separat del av ryggraden;
 • utseendet på smärta på morgonen, liksom efter fysisk ansträngning;
 • obehag i armar, ben, nacke, bröst
 • knöl i lederna
 • partiella rörelsestörningar;
 • kittlande känsla;
 • muskelspänningar i det drabbade området.

Symptomatologin gör sig gällande när processen startas och sjukdomen befinner sig i andra eller tredje fasen. I det inledande skedet är sjukdomen asymptomatisk, kursen är inte skarp. På grund av detta vet de flesta inte ens om förekomsten av patologi..

Grader av osteokondros

Beroende på i vilket skede sjukdomen är tilldelas värnplikten en kategori av kondition. Det finns fyra steg av osteokondros:

 • Första: skivornas baser är deformerade: sprickor och tårar bildas. En person upplever smärta efter att ha varit i en position under lång tid. Det finns inga andra smärtsamma förnimmelser.
 • 2: den unga mannen upplever allvarliga skarpa smärtor, det finns en delvis kränkning av rörligheten. Röntgenstrålar visar närvaron av saltavlagringar.
 • 3: en person förföljs av ryggsmärtor som strålar ut till armar och ben. När du rör dig, åtföljd av en känsla av tyngd, domningar. Hypertoni är frekvent.
 • 4: allvarlig skada på ryggkotorna och skivorna, externt framgår det av en betydande brott mot hållning. Det finns problem med hjärt-kärlsystemet, det finns svaghet i musklerna och dysfunktion hos vissa inre organ.

Vid 1-2 grader är en ung man lämplig för tjänst, han tilldelas kategorin "B". För den tredje graden, kategorin "B" (i sällsynta fall "D"). Den sista etappen gör en man helt olämplig för tjänstgöring i de väpnade styrkorna - han tilldelas en kategori "D".

Intervertebral osteokondros

En allvarlig störning där fibrös vävnad påverkas. Denna ryggradspatologi kan bli grunden för undantag från tjänst. För att göra detta är det nödvändigt att identifiera graden av sjukdomen och förekomsten av ytterligare störningar. Diagnosen utförs med radiografi.

För att fastställa en korrekt diagnos måste bilderna spåras:

 • saltavlagringar;
 • förskjutning av ryggkotorna eller deras felaktiga placering
 • nederlag på 3 eller fler skivor;
 • uttalad deformation av kotan;
 • minskat utrymme mellan ryggkotor och skivor.

I detta fall bör patienten klaga på smärta (särskilt efter fysisk ansträngning). Klagomål måste bekräftas av neurologens register på öppenvårdskortet. Dessa förhållanden, tillsammans med minst ett av de listade fenomenen, kan tjäna som en anledning till att erkänna en värnpliktigare olämplig.

Skada på livmoderhalsen

Stillasittande arbete, brist på fysisk aktivitet, saltavlagring provocerar utvecklingen av ett brott. Intervertebrala skivor förlorar sin elasticitet och sprickor bildas i ringfibros. Försenad behandling leder till komplikationer. De första symptomen på cervikal osteokondros:

 • krisp, smärta, trötthet i nacken
 • buller i öronen
 • huvudvärk;
 • minskad synskärpa
 • domningar i armar och ben.

Cervikal osteokondros är den mest ofarliga typen av denna sjukdom, men den får inte tas in i armén med den, eftersom den kännetecknas av ett antal komplikationer och kan leda till intervertebral bråck. Unga män med cervikal osteokondros kommer inte in i armén under följande förhållanden:

 • konstant smärta
 • bildandet av bentillväxt
 • lesioner på 3 eller fler skivor mellan ryggraden;
 • uttalade anatomiska tecken på deformitet.

Resten av fallen av patologin i livmoderhalsen är inte undantagna från tjänst, eftersom de i de inledande stadierna inte utgör ett hinder för utförandet av kommandon och inte orsakar obehag för arbetstagaren.

Lumbar kondros

Lesioner i ländryggen har det svåraste resultatet på grund av uttorkning av skivorna, som sticker ut över tiden och kollapsar helt. Lumbar patologier är associerade med en klämd nerv, vilket framkallar impulsiv smärta, urinvägsbesvär och till och med förlamning av benen. Om situationen är så försummad krävs kirurgisk ingrepp.

Förutom komplikationer är orsakerna till tilldelningen av kategori "D" vid diagnos av ländryggs osteokondros:

 • atrofiskt lateralt sklerossyndrom;
 • statodynamiska störningar
 • djup tetra- och paraparesis;
 • sfinkter dysfunktion.

I närvaro av svår smärta, deformitet, skada från 3 kotor eller mer tilldelas kategorin "B". Om åtminstone ett av de listade symptomen saknas tas de in i armén med begränsningar för typen av trupper.

Bröstkorg

De som räknar med en fördröjning av denna anledning bör veta att kategori "G" ges endast i de senare stadierna av patologi och med utvecklingen av komplikationer. Således kan du "bli av" för armén för alltid. För att identifiera sjukdomens komplexitet är det nödvändigt att jämföra den befintliga kliniska bilden med normala indikatorer..

För att göra detta, bestäm hastigheten för smärtsymptom i en upprätt position i kroppen, begränsad rörlighet för alla delar av ryggraden, graden av nedsatt motorfunktion, känslighetsnivån (minskad eller avsaknad därav).

Om en ung man inte har akuta smärtsymptom eller om de uppträder sällan, och ryggraden inte rör sig överstiger 20%, har han rätt till kategori "B" (undantag från utkastet i fredstid, registrering i reserven). Människor med intervertebral bråck, smärta under träning, deformation av kotorna (upptäckt på röntgen) kan räkna med denna kategori.

En viktig nyans är andningssjukdom på grund av progressiv bröstkörtelkondros och svår krökning i ryggraden. En person med en sådan klinisk bild kan räkna med kategorierna "B" eller "D" (med hänsyn till patologins svårighetsgrad).

Är armén och osteokondros kompatibla??

Läkare insisterar på att minimera fysisk ansträngning vid diagnos av osteokondros. Eftersom armén har en konstant intensiv belastning är sjukdomen under sådana förhållanden benägen att utvecklas och flyta till allvarligare former..

En felaktig diagnos, förutom svår smärta efter ansträngning, är fylld med klämning av blodkärl och nervändar, bildandet av en intervertebral bråck. Om en ung man upptäckte en sjukdom innan han genomgick en läkarundersökning vid ett militärregistrerings- och anställningskontor, måste han förse kommissariatet med styrkande handlingar (ett öppenvårdskort med läkarböcker, röntgenbilder).

Sjukdomen, som fortsätter i en akut form, kommer att märkas även när den undersöks vid militärregistrerings- och anställningskontoret - smärtan kommer att känna sig i stående eller sittande position, den värnpliktiga kommer att ha ökad känslighet och begränsade rörelser. Förutsatt att patologin observerades för mer än två år sedan och för närvarande inte finns någon försämring av tillståndet skickar kommissionen den värnpliktiga för ytterligare undersökning till en traumatolog eller neurolog som tilldelats militärtjänstkontoret.

Om specialisterna inte identifierar allvarliga patologier kommer den unga mannen att tas med i armén. Med mindre patologier kan värnpliktiga räkna med en fördröjning till nästa uppmaning, och med en diagnos av spondylolistes (förskjutning av den överliggande kotan i förhållande till den underliggande), måste de glömma kategori "A".

Det andra steget av cervikal, ländryggen, intervertebral osteokondros är gränslinje. IHC: s slutsats tolkas efter kommissionens bedömning med hänsyn till närvaro / frånvaro av komplikationer och samtidigt sjukdomar..

Osteokondros och armén 2020

Svaret på denna fråga beror på svårighetsgraden av den patologiska processen. När de dras in i armén kan unga människor utveckla olika sjukdomar. En av dem är osteokondros.

Vanligtvis börjar detta problem stör dig vid 30 års ålder. I vissa fall, på grund av individuella anatomiska egenskaper och otillräcklig fysisk aktivitet, uppträder symtom vid värnplikt..

En ung man med frekventa förvärringar, rörelsestörningar och smärtattacker kan få en försening.

Osteokondros och armén. Kommer att rekryteras i armén eller inte med osteokondros?

Osteokondros och armén. Utvecklingsstadier

Degenerativ-dystrofisk skada på strukturerna i ryggraden fortsätter i fyra steg:

1. Stage - kondros. Frakturering av skivans cirkulära fiberband. Kärnan pulposus kommer in i sprickorna och orsakar smärtsamma impulser. Ett fokus för kroniskt smärtsyndrom bildas i de högre strukturerna i hjärnan.

 1. Startdatum och värnpliktens varaktighet
 2. Hur mycket kostar värnplikt i den ryska armén idag?
 3. Hur börjar tjänsten för en värnpliktig, från det att en kallelse tas emot, till ankomsten till en militär enhet.
 4. Hur är en ung soldats första dag: hur man beter sig i ett militärkollektiv, vad är bäst att ta med sig på vägen.

2. Stage - instabilitet. Ytterligare nedbrytning av bindväv i ryggraden, fibröst cirkulärt ligament och sprickbildning i nucleus pulposus leder till förlusten av det påverkade segmentets stabiliserande funktion. Den översta ryggkotan är förskjuten i förhållande till den underlägsna.

3. Stage - bråck. Utsprång av kärnan pulposus (utsprång, prolaps) i den drabbade ryggradsskivan trycker på intilliggande nervstammar, olika radikulära smärtsyndrom förekommer.

4. Steg - fibros. I de drabbade skivorna bildas marginella tillväxter som begränsar rörligheten. Det finns en avsättning av kalciumsalter i ryggradsskivan och dess förkalkning, cicatricial vidhäftningar av resterna av den förstörda kärnan och ligamenten.

Den snabba utvecklingen av osteokondros är i allmänhet ärftlig, men bristen på regelbunden fysisk aktivitet bidrar till dålig hållning och utvecklingen av den degenerativa processen.

Det finns 4 krökningar i ryggraden. Den första kännetecknas av en avvikelse på upp till 10 från kroppens längdaxel, den andra - upp till 25, den tredje - upp till 50 och den fjärde mer än 50.

Rörelseomfånget kontrolleras med hjälp av tester med samtidiga röntgenstrålar. Patienten ombeds att luta huvudet, sedan bedöms avsnittet mellan VII-halshvirvel och occipitalbenet på bilden.

Normalt ökar detta gap med flexion med 3 cm och minskar när huvudet kastas tillbaka med 8 cm. Samma tester utförs med ländryggen. Vid böjning blir segmentet mellan VII-livmoderhalsen och korsbenet större med 5 cm och minskar med en avvikelse bakåt också med 5 cm. När den lutar åt sidorna hos en frisk person förskjuts ryggraden från längdaxeln med 25 eller mer.

Osteokondros. Hållbarhetskategorier

Undersökningen av medborgare när de är värnpliktiga i armén utförs av militärmedicinsk kommission vid militäranställningskontoret.

Det viktigaste vägledande dokumentet är Ryska federationens regering av den 4 juli 2013 nr 565. Detta dokument reglerar bedömningen av medborgarnas och militärpersonalens hälsa under fredstid.

 • En passform för militärtjänst
 • B passar för militärtjänst med mindre begränsningar
 • I begränsad militärtjänst
 • G tillfälligt olämplig för militärtjänst
 • D inte lämplig för militärtjänst

III. Typer av osteokondros

Cervikal osteokondros och armén

Degenerativa förändringar i bindväv och benvävnad i livmoderhalsen vid ung ålder är ganska sällsynta. Osteokondros underlättas av utvecklingsavvikelser, som är ganska vanliga.

Röntgenbilden kan avslöja:

• fusion eller icke-stängning av bågarna;

• fusion av ryggkotorns processer;

• förträngning av kanterna i ryggradsartärerna.

En ung man med osteokondros i ryggraden är ständigt orolig för huvudvärk och smärta i nacken efter träning, skidåkning och löpning. Radikulära syndrom representeras av förlust av känsla och domningar i de övre extremiteterna. Våra värnpliktiga med initiala former av cervikal osteokondros utan dysfunktion dras in i armén.

Är ländryggen osteokondros tas in i armén

Osteokondros i ländryggen är den vanligaste formen av sjukdomen. Enligt internationella medicinska organisationer upplever ungefär 90% av vuxna obehag i nedre delen av ryggen..

Små avvikelser i utvecklingen påskyndar förstörelsen av skivor vid osteokondros i ländryggen. Felaktig hållning bildar hyperextension i ryggraden - lordos, utjämning av ländryggen - kyfos och krökning - skolios.

En förvärring av osteokondros uppträder efter träning och tyngdlyftning. Felaktig hållning och funktion av komprometterade ryggskivor leder till muskelspasmer, kroniskt smärtsyndrom. De första formerna av osteokondros i ländryggen utan dysfunktion dras in i armén.

Tar bröst osteokondros in i armén?

Bröstkorgens ryggrad är mindre utsatt för fysisk stress. Emellertid leder konstanta statiska belastningar vid skolåldern, att sitta vid ett skrivbord till dålig hållning och patologi hos ryggradsskivorna..

De mest obehagliga manifestationerna av osteokondros är muskelspasmer och nypa. Smärta i hjärtat av diskogen etiologi tvingas söka akut kardiologi. De initiala formerna av osteokondros i bröstkorgens rygg utan dysfunktion dras in i armén.

När kan de ta in i armén med osteokondros

När man bestämmer en medborgares lämplighet för armén tillämpar de artikel 66 "Scheman över sjukdomar".
Artikeln innehåller sjukdomar i ryggraden med dysfunktion av rörelse, skydd och statisk retention av hållning, såsom osteokondros, medfödda anomalier, infektioner i ryggraden och deformation av strukturella element. Artikeln har 5 stycken som återspeglar utvecklingen av osteokondros.

1. Punkt 66-e.

Någon av de enklaste manifestationerna av en sjukdom i ryggraden och förekomsten av den minsta symptomatologin under undersökningen avgör rekryteringen i kategori B3. Siffran "3" indikerar att den värnpliktiga inte kommer att tjäna i elitstyrkorna. Med denna kategori skickas de till militärregistreringsspecialiteter för fordonsförare, pansarbärare, bärraketer, materialstödföretag.

Förändringar i ryggradsskivornas anatomiska struktur och de första tecknen på osteokondros bör bekräftas med objektiva forskningsmetoder. Röntgenundersökning kan avslöja krökningar, inklusive böjning och tecken på initial brosknedbrytning..

Schmorls bråck är ett utsprång av kärnan pulposus inte i håligheten i ryggraden. Den asymptomatiska kursen är inte ett hinder för värnplikt för militärtjänst och för antagning till militära institutioner.

För att bedöma svårighetsgraden av osteokondros krävs objektiva metoder, såsom radiografi, datortomografi, MR etc..

2. Punkt 66-d.

Tillämpningen av artikeln avgör värnpliktaren i B-4-lämplighetsgruppen. Siffran "4" indikerar att värnplikten inte heller kan tjäna i elitenheter med ökad belastning. Den unga mannen kommer att skickas till kommunikation, säkerhetsanläggningar, underhåll av bärraketer.

• Ryggradens krökning (skolios) II-grad;

• avvikelse från den vertikala axeln 11-17 grader;

• initiala manifestationer av osteokondros;

• upprätthålla rörligheten i lederna i ryggraden;

• normala parametrar för yttre andning.

3. Punkt 66-c.

Tillämpningen av artikeln definierar en ung person i lämplighetsgruppen B. Den värnpliktiga erkänns som delvis lämplig och faller inte in i Försvarsmakten. För att göra detta måste en ung person ha ett av följande villkor:

• skolios av 2: a graden, rotation av ryggkotorna;

• förändring i form av 3 eller fler ryggkotor i form av en kil;

• kyfos (böjning) bedöms utifrån bilden från sidan, avvikelsen från ryggrads längdaxel är mer än 40;

• förstörelse och som ett resultat en minskning av ryggkotans storlek med två gånger;

• deformitet av upp till tre ryggkotor, degeneration av ryggradsskivorna;

• kroniskt smärtsyndrom

• förekomsten av metallstrukturer efter ryggradskirurgi.

Smärta och begränsning av fysisk aktivitet på grund av osteokondros bekräftas av upprepade poster i poliklinikens öppenvårdskort. Särskild uppmärksamhet ägnas ryggradens avvikelse med mer än en fjärdedel i förhållande till varandra, åtföljd av intensiv smärta;

Ryggradens motorfunktion vid osteokondros bör försämras något. Det kännetecknas av:

• förekomsten av intensiv smärta när

i upprätt läge i mer än 5-6 timmar;

• begränsning av rörelser med 20%;

• förlust av känslighet, muskelsvaghet.

Röntgenbilden eller tomogrammet avslöjar:

• korakoidtillväxt längs ryggradsskivans kanter;

• förändring i ryggrads kroppsform;

• instabilitet i det drabbade segmentet;

• dynamisk förskjutning av upp till 3 mm ryggkotor under böjning.

4. Punkt 66-b.

Graden av lämplighet B. Den värnpliktiga erkänns som begränsad passform och faller inte in i armén (i fredstid).

• grad 3 skolios och kyphos, med förändringar i normal funktion

andningsmuskler och orsakar andningssvårigheter

• en infektion som påverkar ryggkotorna med exacerbationer upp till två gånger på 12 månader;

• korakoidtillväxt får flera karaktärer och orsakar

• "glider" av ryggkotorna i förhållande till varandra upp till hälften av ryggraden;

• frånvaro av en ryggradsskiva efter operationen;

Rörelsestörningar kännetecknas av oförmågan att stå i mer än 2 timmar, med uppträdande av smärtsam skyddande muskelspänning längs ryggraden och en minskning av rörelseområdet i alla sektioner med 50%. Paresis av extremiteterna, muskelsvaghet och trötthet under fysisk ansträngning.

Osteochondrosis är beställd från armén

5. Undergrupp 66-a inkluderar den allvarligaste patologin.

Grad av behörighet D. Den värnpliktiga är inte kvalificerad för militärtjänst.

Detta avsnitt av artikeln innehåller avvikelser i ryggkotorna i förhållande till varandra mer än 1/2 av ytan med långvariga smärtanfall. Otillräcklig bindningsfunktion hos ryggradsskivorna leder till en dynamisk förskjutning av ryggkotorna;

Osteokondrosmanifestationer kan åtföljas av:

• pares av extremiteterna (paraparesis, tetraparesis);

• störning av urinering och avföring;

• långvariga episoder av slutenvård i mer än 3 månader;

• avvikelse i ryggkotorna med en krökning på mer än 70 grader;

• oförmåga att upprätthålla en upprätt position;

• begränsning av rörelseomfång mer än 50%.

Intervertebral osteokondros

Den patologiska processen är endast begränsad till ryggradsskivan. Radiografiskt, med denna form av osteokondros, noteras det:

• minskning av ryggradsskivans höjd;

• komprimering och förkalkning av den fibrösa ringen;

• förlust av ledbandens fixeringsfunktion;

• förskjutning av ryggkotorna i förhållande till varandra.

Vid bedömning av motoraktivitet vid osteokondros uppstår en dynamisk förskjutning av ryggradsorganen med bibehållande av form och storlek utan strukturförändringar och förstörelse. Med de första manifestationerna av processen utan att störa funktionen erkänns värnpliktiga som lämplig för tjänstgöring i armén. Progressionen av osteokondros och förekomsten av mindre dysfunktioner i ryggraden kan tilldela en lämplighetskategori B till en ung person och dra sig ur tjänsten.

Råd till värnpliktiga

Ryggradssjukdom är den vanligaste sjukdomen. Osteokondros börjar manifestera sig från skolåldern. Om du upplever obehag i ryggen, värk eller skarpa smärtor bör du kontakta en läkare för att ta reda på orsaken och genomgå en undersökning (röntgen, MR, datortomografi).

Det är ofta möjligt att upptäcka olika små anomalier i utvecklingen av ryggkotorna, som predisponerar för utvecklingen av osteokondros. Registrering av förvärringar och behandlingsprocessen på poliklinikens öppenvårdskort i flera år är en förutsättning för tillämpningen av kategorin "Begränsad lämplighet".

Det är nog allt, om du fortfarande har frågor om möjligheten att gå med i armén med osteokondros, ställ dina frågor i kommentarerna.

Top