Kategori

Populära Inlägg

1 Handled
Hur man behandlar artros i foten
2 Gikt
Gikt (M10)
3 Gikt
Sekvensen av asanas för att öppna höftlederna
Image
Huvud // Massage

Fantastisk epilepsi. Vad du behöver veta?


Epilepsi är en av de vanligaste sjukdomarna i nervsystemet. Därför, när man möter en sjukdom, frågar patienterna sig själva - är det möjligt att återhämta sig från epilepsi för alltid? Tyvärr är denna sjukdom obotlig. Men upp till 65% av patienterna kan leva med få eller inga anfall eller andra kliniska symtom, förutsatt att de får lämplig medicinsk undersökning och behandling. Ofta är inte sjukdomen i sig dödsorsaken utan felaktig eller för tidig hjälp.

Epilepsi är inte en mening. På grund av den snabba utvecklingen av medicinen har patienter med epilepsi en chans att leva ett normalt och tillfredsställande liv..

Epilepsi är en rent neurologisk sjukdom. Utanför anfall skiljer en person med epilepsi sig inte från andra. Det är dock värt att erkänna ett obehagligt faktum - sådana människor behandlas med försiktighet i samhället. Faktum är att termen "epilepsi" är bevuxen med myter och stereotyper som kanske inte motsvarar verkligheten..

Det är nödvändigt att uppmärksamma inte bara sjuka människor utan också friska människor på epilepsiproblemet..

Sedan 2008, den 26 mars, firas den så kallade lila dagen över hela världen - dagen för att bekämpa epilepsi. Detta är en chans för alla att lära sig om sjukdomen, dess orsaker och behandling..

Vad det är?

Många har hört talas om epilepsi och hänvisar felaktigt till det som en psykisk sjukdom. Men så är inte fallet. Epilepsi påverkar nervsystemet och kännetecknas av närvaron av foci. Denna neurologiska störning åtföljs av kramper. Patienten kan inte förutsäga en attack. Epilepsi är verkligen farligt på grund av dess oförutsägbarhet. Diagnos och behandling av en sjukdom inkluderar ett antal studier och metoder som bidrar till en korrekt diagnos. Var inte panik om du har haft en enda attack. Detta indikerar ännu inte förekomsten av en diagnos. När anfall återkommer och är allvarliga, finns det anledning att påbörja behandling för epilepsi.

Sjukdomen utvecklas ofta under barndomen, men den ingår inte i listan över rent barnsjukdomar. Det finns fall då patienter lärde sig sin diagnos i vuxen ålder. Epilepsi ärvs i 10% av fallen. Hos vuxna utvecklas sjukdomen mot bakgrund av andra sjukdomar. Till exempel med hjärntumörer. Alkoholförgiftning är en vanlig orsak till denna sjukdom. Alkoholisk epilepsi ingår i gruppen patologiska tillstånd som kännetecknas av utvecklingen av krampanfall eller icke-krampanfall i samband med alkoholkonsumtion.

De vanligaste formerna av epilepsi är:

 1. Feberkramper är endast delvis associerade med epilepsi, eftersom patienter inte behöver daglig antiepileptisk läkemedelsbehandling. Vanligtvis förekommer kramper hos barn mellan 3 månader och 6 år..
 2. Godartad Rolandisk epilepsi kännetecknas av sällsynta, milda anfall som huvudsakligen uppträder under nattlig sömn. Men ibland måste patienter ta antiepileptika..
 3. Juvenil myoklonisk epilepsi svarar bra på behandlingen. Stabil remission observeras hos 75–85% av patienterna. Attacker är milda och förekommer främst efter att ha vaknat.
 4. Infantila spasmer är ett epileptiskt syndrom som ses hos barn i åldern 3-7 månader. Det stannar när barnet är 2-4 år gammalt, men det finns en risk att de infantila spasmerna kommer att flyta till en annan form. 1/5 av fallen av infantila spasmer utvecklas därefter till Lennox-Gastaut syndrom. Ett barns anfall kan ta bara några sekunder, men de upprepas upprepade gånger under dagen. Barn som lider av denna form av epilepsi har psykomotoriska störningar eller mental retardation..
 5. Lennox-Gastaut syndrom är ganska sällsynt. Det kännetecknas av en kombination av anfall av flera slag och deras motståndskraft mot läkemedelsbehandling. Denna form är svår att behandla, men ibland kan partiell kontroll av anfall uppnås.
 6. Formen av reflexepilepsi utvecklas vanligtvis under tonåren. Hos flickor diagnostiseras sjukdomen oftare än hos pojkar. Orsakerna till anfall är externa irriterande faktorer. Cirka 50% av patienterna utvecklar krampanfall endast som svar på rytmisk ljusstimulering, medan de i andra fall utlöses av ljusflimmer. Ibland uppträder attacker spontant.
 7. Temporal epilepsi är en av de vanligaste typerna av epilepsi, som kännetecknas av placeringen av epileptiskt fokus i hjärnans temporala region. Denna form är den värsta som svarar på behandlingen, hos 30% av läkemedlen har ingen effekt alls. Uppkomsten av en attack i epilepsi i temporal lob uttrycks vanligtvis av ofrivilliga rörelser. I sällsynta fall fryser patienten i en onaturlig position under en attack.
 8. Frontal epilepsi (frontal epilepsi) avser allvarliga former av sjukdomen. Attacken börjar plötsligt och slutar snabbt. På grund av karaktären av sjukdomsförloppet är det svårt att diagnostisera.

Var och en av formerna av epilepsi har sina egna skillnader i manifestationer. Men är det möjligt att bota epilepsi om du vänder dig till en specialist i tid? Detta är möjligt om du kommer till läkaren i tid, inte ignorerar symtomen och följer alla rekommendationer. Om du har fått diagnosen epilepsi en gång, var beredd att ständigt övervakas. Behandlingen ordineras baserat på patientens individuella egenskaper: ålder och allmän hälsa. Till exempel kan epilepsi behandlas framgångsrikt hos spädbarn och småbarn. För detta används specialterapi, som syftar till att utesluta förekomsten av anfall och återställa de nedsatta hjärnfunktionerna..

Behandling av epilepsi hos äldre barn involverar främst läkemedel för att kontrollera anfall och minska risken för återfall.

Expertutlåtande

Författare: Vladimir Vladimirovich Zakharov

Neurolog, doktor i medicinska vetenskaper, professor, chef för centrum för diagnostik och behandling av minnesstörningar

Epilepsi har varit en allvarlig och farlig neurologisk sjukdom under många år. Komplexiteten i diagnosen ligger i olika kliniska former av epileptiska anfall. På Yusupov-sjukhuset undersöks patienter av kvalificerade neurologer och epileptologer med många års erfarenhet. Diagnostik utförs med modern medicinsk utrustning. Läkare använder EEG, CT och MR. Blodprovet utvärderas i ett modernt laboratorium.

Med förbehåll för medicinska rekommendationer för behandling och förebyggande av epilepsi uppnår mer än 60-70% av patienterna långvarig remission. Behandlingen som utförs måste uppfylla kvalitets- och säkerhetsstandarder. På Yusupov-sjukhuset väljs en individuell behandlingsplan för varje patient. Receptbelagda läkemedel ingår i listan över de senaste europeiska rekommendationerna för behandling av epilepsi. För att minska risken för återfall av anfall, ger neurologer och epileptologer på vårt sjukhus patienter anpassade förebyggande rekommendationer. Denna metod för behandling skiljer Yusupov-sjukhuset positivt från andra medicinska institutioner i huvudstaden..

Anledningarna

De första anfallen av epilepsi inträffar före 18 års ålder. Mycket sällan uppträder sjukdomen hos vuxna. Krampanfall är instabila och varierar i svårighetsgrad. Vid en tidpunkt kanske patienten inte märker anfallets början och vid en annan tidpunkt upplever en allvarligare form av attacken..

Orsakerna till epilepsi beror på ålder. De skiljer sig åt hos barn och vuxna. Sjukdomsförloppet hos patienter i olika åldrar har också sina egna egenskaper. Ibland uppträder epilepsi som en sekundär sjukdom när:

 • utvecklingsavvikelser hos barn,
 • sjukdomar i centrala nervsystemet,
 • alkohol- och droganvändning.

Det är orsakerna till ett epileptiskt anfall som är anvisningarna i valet av terapi. Om sjukdomen framkallar en malign tumör i hjärnan måste den avlägsnas. Om den ökade excitabiliteten i fokus i hjärnan är förknippad med blödning, tas blodansamlingen bort och kärlens tillstånd normaliseras.

Olika orsaker och faktorer för utveckling av epilepsi och utseendet på fokus hos barn och vuxna klassificeras i följande grupper:

 1. Idiopatisk grupp. Det inkluderar ärftlighet.
 2. Symptomatisk grupp. Detta inkluderar sjukdom, berusning och trauma, cystor och andra orsaker som bidrog till uppkomsten av epilepsi..
 3. Kryptogen grupp. Orsakerna till utvecklingen av sjukdomen hos patienter kan inte fastställas exakt.

Epilepsi hos barn är 3 gånger vanligare än hos vuxna. Det är särskilt svårt att ställa en korrekt diagnos hos nyfödda eftersom anfall kan vara svåra att skilja från normal spädbarnsrörelse. Dessutom är tecknen på epilepsi mycket olika. Vissa patienter har inte sådana anfall alls..

Kan jag botas för alltid?

Enligt statistik från Världshälsoorganisationen finns det idag cirka 50 miljoner människor i världen som lider av olika former av epilepsi. Cirka 40% av dessa fall svarar inte på behandlingen och ungefär hälften av epileptikerna kan inte ta mediciner utan att uppleva biverkningar. Behandlingen ordineras så att sjukdomen har en minimal inverkan på patientens livskvalitet. Efter att ha blivit gisslan för denna sjukdom och träffa en specialist för första gången ställer patienterna frågan - är det möjligt att återhämta sig från epilepsi för alltid? Tyvärr inte. Men du kan lära dig att leva med henne och behålla din hälsa. Dessutom visas varje år nya metoder och läkemedel inom medicinen. Beroende på sjukdomsform och förlopp ordinerar läkare den mest effektiva behandlingen.

Indikationer för konservativ terapi

Epilepsi påverkar alla aspekter av en patients liv och att förstå dessa problem är viktigt ur medicinsk och social synvinkel. Det viktigaste målet för epilepsibehandling är att stoppa kramper med minimala biverkningar av antiepileptisk behandling. Under de senaste åren har positiva förändringar skett när det gäller att lösa problemet med epilepsi. Mer avancerade avbildningsmetoder har dykt upp som har gjort det möjligt att diagnostisera sjukdomens organiska natur. Huvuduppgiften för konservativ behandling av patienter är att förebygga återfall av anfall. Därför kan indikationen för konservativ terapi vara uttalade symtom på epilepsi. Innan behandlingen påbörjas måste diagnosen bekräftas. Och för detta måste patienten genomföra en omfattande undersökning. Diagnostik inkluderar följande studier:

 • blodprov,
 • skalle radiografi,
 • fundusundersökning,
 • ultraljud dopplerografi av hjärnartärer.

Neuroimaging med hjälp av datoriserad röntgen eller magnetisk resonansavbildning av hjärnan är obligatorisk. Behandlingen kanske inte fungerar om patienten ignorerar symtomen på epilepsi under lång tid eller inte följer läkarens rekommendationer. Om alla konservativa metoder är ineffektiva och sjukdomsformen uppfyller vissa indikationer, används kirurgisk behandling.

Kirurgi

Innan man fortsätter med radikala metoder för behandling av epilepsi, bör patienten genomgå en medicinering och eventuellt kemoterapi. Först efter att de erhållna resultaten inte indikerar en positiv trend kan du vända dig till kirurgi. Den huvudsakliga indikationen för kirurgisk behandling är motståndet mot anfall mot läkemedel och läkemedelsbehandling. Neurokirurgi är det bästa alternativet för patienter med läkemedelsresistent epilepsi. Kirurgisk operation består i att ta bort epilepsifokus. Det är en effektiv och säker behandling. Efter operationen finns det inget anfall, vilket är en faktor för att förbättra livskvaliteten och psykosocial anpassning av patienter. Kirurgiska operationer utförs i exceptionella, särskilt allvarliga fall för att avlägsna den bildning som orsakar mekanisk irritation i hjärnan, samt för att utföra cortexektomi och partiell kallosotomi.

Är epilepsi härdbar hos vuxna??

Under de senaste åren har attityderna till epilepsi förändrats. De lärde sig att behandla denna sjukdom. Processen är ganska komplicerad och kostsam, men modern medicin har uppnått otrolig framgång. Många patienter får kvalificerad hjälp från specialister i rätt tid. Som ett resultat av korrekt behandling och medicinering kan patienter helt kontrollera sina anfall och efter fem år kan de sluta ta mediciner. Det viktigaste är att veta var epilepsi kan botas, att inte försena besöket hos läkaren och följa alla rekommendationer. Men patienter som lyckades klara av sjukdomen bör följa en viss livsstil. Detta gäller särskilt för vuxna, vars epilepsi orsakas av dåliga vanor och vårdslöshet i förhållande till deras hälsa. Det är viktigt att följa de grundläggande reglerna för regimen: sov i 7-8 timmar och avstå helt från alkohol.

Kan epilepsi botas permanent??

Epilepsi har varit känt som en sjukdom under lång tid. Översatt från grekiska låter namnet på sjukdomen som "jag fattar." Det är en sjukdom som drabbar hjärnan helt eller delvis. I många fall manifesterar sig problemet från en tidig ålder, och om patienten inte får full behandling följer det med i framtiden..

När epilepsi upptäcks hos äldre patienter (över 60 år) är det ett tecken på kognitiv patologi..

Problemet är vanligt. Många omständigheter påverkar det positiva resultatet av behandlingen. Valet av behandlingsförlopp görs individuellt, beroende på svårighetsgraden av sjukdomen, frekvensen och resultatet av anfall.

Det är praktiskt taget möjligt att bota epilepsi helt om sjukdomen har en förvärvad form.

Patologi har en märklig karaktär, ofta hos patienter med epilepsi registreras både anfall och beteendeförändringar.

Det finns tre typer av sjukdomar:

 1. Ärftlig.
 2. Förvärvad eller symptomatisk. Denna form är främst en följd av traumatisk hjärnskada, kan också manifestera sig efter inflammatoriska processer i hjärnan..
 3. Epilepsi utan känd orsak.

Anledningarna

De främsta orsakerna till manifestationen av sjukdomen inkluderar:

 1. Medfödda patologier associerade med hjärnans funktion;
 2. Konsekvenser av skalletrauma under förlossningen;
 3. Skador på känslig vävnad hos ett barn.

Sjukdomen kan vara en följd av cancertumörer eller hjärninfarkt.

Dessa faktorer stör näringen av hjärnvävnad, vilket framkallar störningar i nervimpulser. Detta tillstånd orsakar epileptiska anfall..

Tecken

Det viktigaste symptomet på sjukdomen är ett anfall. Patienten faller, kramper uppträder, medvetslöshet registreras.

Ibland kan ett anfall observeras när en person fryser och förblir i detta tillstånd en stund. Efter det kommer han inte ihåg denna "paus".

Det förekommer attacker när patienten utför sina handlingar automatiskt utan att inse kärnan. Han kan gå och träffa ett hinder. Det verkar för andra att han är adekvat i handlingar, men det är inte så. Personen i efterhand kommer inte ihåg dessa ögonblick.

Första hjälpen

När en person har ett epileptiskt anfall och medvetslöshet registreras, bör man inte försöka bita tänderna, göra konstgjord andning. Detta kan skada patienten..

Det är nödvändigt att sätta offret på höger sida så att det inte kvävs av saliv. Du borde lägga något under huvudet. Huvudet ska vara i vågrätt läge.

Det är inte tillåtet att vända på ryggen, inte heller räta ut det. Den naturliga positionen är embryot. Du måste vänta på att attacken ska passera.

Efter ett anfall har patienten en förvirrad medvetenhet, han har svårt att rikta sina handlingar. Kan försöka göra vanliga saker, gå någonstans. Du bör vara försiktig och inte vara oförskämd att ingripa, hjälp att ligga ner. Detta tillstånd varar i cirka 20 minuter, sedan lugnar personen sig, kommer till sitt sinne.

Sådana människor kan ha begränsningar i att välja en professionell aktivitet, men de är förnuftiga och kan arbeta, leva som andra..

Steg-för-steg-diagnos av sjukdomen

Epilepsi behandlas av en neuropatolog - epileptolog. För att bestämma metoderna för behandlingskursen genomför läkaren specialstudier.

 1. Bestämning av patientens neurologiska och beteendemässiga specificitet;
 2. Blodprov;
 3. Elektroencefalogram;
 4. CT och MR;
 5. Positronemissionstomografi;
 6. Psykologiska tester.

Omfattande diagnos kan hjälpa till att exakt fastställa orsakerna till sjukdomen, ordinera en behandlingsförlopp.

När du väljer en kirurgisk behandlingsmetod?

I vissa fall kan epilepsi bara botas genom kirurgi. Indikatorerna för operationen är:

 1. Mesial-temporal skleros;
 2. Frekventa atoniska icke-krampanfall;
 3. Medvetslöshet under ett partiellt anfall med sekundär generalisering;
 4. Manifestation av partiella anfall med ett tidigare auratillstånd.

Operativt elimineras tumören som provocerar sjukdomsbildningen. Denna metod kan bota sjukdomen helt. Efter det försvinner attackerna för alltid.

Sannolikheten för ett fullständigt botemedel mot epilepsi

Vissa sjukdomar, såsom godartad epilepsi, förekommer inte hos vuxna. Denna typ finns bara hos barn, och med uppväxten slutar processen utan medicinsk intervention. Vissa läkare anser att epilepsi är en kronisk neurologisk sjukdom som fortsätter med progressiv svårighetsgrad och återfall av kramper, vilket leder till irreparabla störningar..

Övning visar att förloppet av epilepsi inte alltid är progressivt. Krampen försvinner och personens mentala förmåga förblir normal.

Frågan - om det är möjligt att bli av med epilepsi för alltid, kan besvaras tvetydigt.

Sannolikheten för en fullständig botemedel är hög, men i vissa svåra fall är det omöjligt. Svåra fall inkluderar:

 • epileptisk encefalopati hos ett barn;
 • svår hjärnskada
 • meningoencefalit.

Andra viktiga faktorer som påverkar resultatet av behandlingen är:

 • ålder vid tidpunkten för den första attacken;
 • beslagens beskaffenhet;
 • patientens psykointellektuella ställning.

En förhoppningsfull prognos underlättas av:

 • felaktigt organiserade terapeutiska aktiviteter hemma;
 • sen behandling;
 • asteniska egenskaper hos en person;
 • sociala faktorer.

Drogbehandling

Organiserad i samband med terapi av neurologiska problem. Tidig diagnos är nyckeln till framgång.

Terapeutisk terapi bör vara av långvarig karaktär, patienten efter att attackerna försvunnit under en viss tid bör ta speciella läkemedel och minska dosen gradvis. Patienten ska följa kosten, vila och arbeta.

Valet av metoden baseras på de viktigaste patogenetiska omständigheterna för uppkomsten av epileptiska anfall..

Sjukdomsförloppets karaktär är förknippat med området för konvulsivt fokus, kroppens skyddande och kompenserande förmåga från yttre omständigheter.

Terapeutisk terapi inkluderar:

 1. Användningen av antiepileptika som syftar till att lindra kramper hos patienter;
 2. Introduktion av en ketogen diet med fokus på aktiv bildning och förbränning av fett istället för kolhydrater.

Terapin utförs under överinseende av en läkare. Möjliga biverkningar är:

 • förstoppning och uttorkning
 • psyko-emotionella problem;
 • tillväxthämning hos ett barn, orsakad av en ökning av andelen mjölksyra i blodet;
 • bildning av njursten.

Behandling med alternativa metoder används också som hjälpmedel..

Användningen av mistelblad anses vara effektiv, men inte blommor eller bär, de är giftiga. Växten hjälper till att återställa nervceller, öka kroppens ton.

Bladen hälls med alkohol och infunderas i 10 dagar. Ta på morgonen, 4 droppar i 15 dagar. Du ska ta en paus i 15 dagar och sedan ta en alkoholhaltig tinktur från en rosa radiola.

Förebyggande

Förebyggande åtgärder bidrar till att undvika återfall.

 1. Observera sömnmönster;
 2. Träna, leda en aktiv livsstil;
 3. Inkludera hälsosam mat, grönsaker, frukt i kosten;
 4. Undvik konflikter och stressiga situationer;
 5. Delta i arbete i en trevlig krets, där de känner till en persons sjukdom, och vid behov kommer första hjälpen;
 6. Var medveten om första hjälpen metoder för dig själv.

Efterlevnad av förebyggande åtgärder och snabb behandling hjälper till att återgå till en normal rytm i livet och njuta av den..

 • Stora stroke: konsekvenser och en persons chanser att överleva
 • Orsaker till huvudvärk varje dag
 • Konsekvenser och prognos för stroke hos äldre
 • Symtom på hjärnaneurysm
 • Hjärnglioblastom
 • Symtom och behandling av purulent otitis media hos ett barn

Lämna ett svar

Finns det risk för stroke?

1. Ökat (över 140) blodtryck:

 • ofta
 • ibland
 • sällan

2. Åderförkalkning i blodkärlen

3. Rökning och alkohol:

 • ofta
 • ibland
 • sällan

4. Hjärtsjukdom:

 • medfödd defekt
 • ventilstörningar
 • hjärtattack

5. Genomgår medicinsk undersökning och MR-diagnostik:

 • Varje år
 • en gång i livet
 • aldrig

Totalt: 0%

Stroke är en ganska farlig sjukdom som drabbar människor inte bara i ålderdomen utan också i mitten och till och med mycket unga.

En stroke är en farlig nödsituation som kräver omedelbar hjälp. Det slutar ofta med funktionshinder, i många fall till och med dödsfall. Förutom blockering av ett blodkärl av ischemisk typ kan hjärnblödning mot bakgrund av högt blodtryck också orsaka en attack, med andra ord, hemorragisk stroke.

Flera faktorer ökar sannolikheten för stroke. Gener eller ålder, till exempel, är inte alltid skyldiga, även om hotet efter 60 år ökar avsevärt. Det finns dock något alla kan göra för att förhindra det..

1. Undvik högt blodtryck

Högt blodtryck är en viktig riskfaktor för stroke. Snedig hypertoni visar inte symtom i början. Därför märker patienterna det sent. Det är viktigt att mäta ditt blodtryck regelbundet och ta mediciner för förhöjda nivåer.

2. Sluta röka

Nikotin förtränger blodkärlen och ökar blodtrycket. En rökare är dubbelt så sannolikt att få stroke som en icke-rökare. Det finns dock goda nyheter: de som slutar röka minskar denna fara avsevärt..

3. Om du är överviktig: gå ner i vikt

Fetma är en viktig faktor i utvecklingen av hjärninfarkt. Feta människor bör tänka på ett viktminskningsprogram: äta mindre och bättre, lägg till fysisk aktivitet. Äldre vuxna bör diskutera med sin läkare hur mycket viktminskning som är fördelaktigt för dem.

4. Håll dina kolesterolnivåer normala

Förhöjda nivåer av "dåligt" LDL-kolesterol leder till plack och emboliavlagringar i kärlen. Vad ska värdena vara? Alla bör ta reda på det individuellt med en läkare. Eftersom gränserna till exempel beror på förekomsten av comorbiditeter. Dessutom anses höga värden av "bra" HDL-kolesterol vara positiva. En hälsosam livsstil, särskilt en balanserad kost och mycket motion, kan ha en positiv effekt på kolesterolnivåerna.

5. Ät hälsosam mat

Den vaskulära kosten är allmänt känd som "Medelhavsdieten". Det vill säga: mycket frukt och grönsaker, nötter, olivolja istället för matolja, mindre korv och kött och mycket fisk. Goda nyheter för foodies: du har råd att bryta mot reglerna för en dag. Att äta rätt i allmänhet är viktigt.

6. Måttlig alkoholkonsumtion

Överdriven alkoholkonsumtion ökar dödsfallet hos hjärnceller som drabbas av stroke, vilket inte är acceptabelt. Det är inte nödvändigt att avstå helt. Ett glas rött vin om dagen är till och med hälsosamt.

7. Gå aktivt

Motion är ibland det bästa du kan göra för din hälsa att gå ner i kilo, normalisera blodtrycket och bibehålla vaskulär elasticitet. Uthållighetsövningar som simning eller snabb promenad är perfekta för detta. Varaktighet och intensitet beror på personlig kondition. Viktig anmärkning: Otränad över 35 år måste undersökas av en läkare innan du börjar träna.

8. Lyssna på din hjärtfrekvens

Ett antal hjärtsjukdomar bidrar till sannolikheten för stroke. Dessa inkluderar förmaksflimmer, fosterskador och andra rytmstörningar. Möjliga tidiga tecken på hjärtproblem bör under inga omständigheter ignoreras.

9. Kontrollera blodsockret

Människor med diabetes är dubbelt så benägna att få hjärninfarkt än resten av befolkningen. Anledningen är att förhöjda glukosnivåer kan skada blodkärlen och bidra till deponering av plack. Dessutom har personer med diabetes ofta andra riskfaktorer för stroke, såsom högt blodtryck eller för hög nivå av lipider i blodet. Därför bör diabetespatienter ta hand om att reglera sina sockernivåer..

10. Undvik stress

Ibland har stress inget fel, det kan till och med motivera. Men långvarig stress kan öka blodtrycket och mottagligheten för sjukdomen. Det kan indirekt orsaka utvecklingen av en stroke. Det finns inget universalmedel för kronisk stress. Tänk på vad som är bäst för din psyke: sport, en intressant hobby eller kanske avslappningsövningar.

Rubrik "Behandling av epilepsi"

Idag är epilepsi fortfarande en av de vanligast diagnostiserade och otåliga sjukdomarna i nervsystemet..

Klassificeringen av sjukdomen expanderar varje år och fylls på med nya typer av sjukdomar.

Varje typ kräver sina egna terapier. Medicin står inte stilla, i grunden har nya metoder för behandling av epilepsi uppfunnits, som, om de inte helt eliminerar sjukdomen, sedan tillåter epileptiker att leva ett fullt liv.

Orsakerna till sjukdomen

Epilepsi anses vara en multifaktoriell sjukdom, det vill säga som uppstår av olika skäl.

Huvudfaktorn är den ärftliga faktorn..

Sannolikheten för en patologi ökar till 50% om båda föräldrarna lider av denna sjukdom.

Det finns också en genetisk teori för epilepsis ursprung. Läkare tror att epileptika har en mutation i generna som är ansvariga för den normala utvecklingen av hjärnbarken..

Som ett resultat råder excitationsprocesser i hjärnan hos patienter över hämningsprocesser..

Vid förvärvad epilepsi kan provocerande faktorer vara:

 • traumatisk hjärnskada;
 • neuroinfektion (meningit, encefalit);
 • hjärntumörer;
 • förgiftning med kemikalier, alkohol, droger;
 • stroke;
 • ateroskleros;
 • multipel skleros.

Hos barn är patologi en konsekvens av:

 • födelsetrauma;
 • fetal hypoxi;
 • moderns dåliga vanor.

Diagnostiseras ofta med idiopatiska former av sjukdomen, det vill säga uppstår av osäkra skäl.

Är det möjligt att bota helt och permanent

Är epilepsi härdbar eller inte??

Fram till nyligen lät denna diagnos som en mening.

Patienten förväntade sig utvecklingen av sjukdomen och funktionshinder. Prestationerna av modern medicin gör att du kan bli av med sjukdomen helt.

Vissa former av sjukdomen som uppträder i barndomen anses vara helt härdbara: rolandisk, godartad epilepsi hos nyfödda.

Om sjukdomen manifesterar sig i vuxen ålder har patienten generaliserade anfall, då är dessa former de värsta som kan behandlas.

I det här fallet använder läkare antiepileptiska läkemedel för att minska frekvensen av kramper. Också en ogynnsam prognos för sjukdomen om epileptikern har kognitiv försämring.

Den härdbara effekten av symtomatiska typer av sjukdom beror på graden av hjärnskada, längden på processen och orsaken. I de flesta fall, efter att ha eliminerat de provocerande faktorerna, försvinner anfall och stör inte personen längre..

Hur länge behandlas epilepsi? Hur kan man bli av med epilepsi permanent? Följande tillstånd påverkar framgången för behandlingen:

 1. Ålder vid början.
 2. Angreppens natur.
 3. Sjukdomens form.
 4. Hjärnskada.
 5. Flödets varaktighet.
 6. Förekomsten av samtidiga patologier.
 7. Förekomsten av provocerande faktorer.
 8. Rätt val av terapimetoder.

Var behandlas det, vilken läkare gör det

Patologibehandling hanteras av en epileptolog.

Han agerar tillsammans med en neurolog, eftersom patienten kan ha samtidig störningar i nervsystemet.

Särskilt svåra fall med förändringar i patientens psyke kräver att en psykiater deltar.

Behandling av epilepsi kräver mycket ansträngning och pengar. Tyvärr är antalet patienter så att inte alla kan få gratis hjälp.

Avslutning av terapi med dyra läkemedel upphäver alla tidigare ansträngningar, ofta ersätts dyra läkemedel med billiga på grund av brist på medel.

Och i epileptologin finns det en strikt regel som förbjuder att ersätta ett läkemedel som det var möjligt att uppnå remission på, eftersom nedbrytningen av remission kräver mycket mer upprepade kostnader.

Naturligtvis kan milda grader av sjukdomen botas i en enkel budgetklinik, om rätt schema väljs och patienten har möjlighet att köpa nödvändiga mediciner.

Men läkare på specialiserade kliniker och centra hanterar patologi bäst av allt. I Ryssland kan epileptiker kontakta följande medicinska institutioner:

 1. Rehabiliteringscenter "Ogonyok", beläget i staden Elektrostal, Moskva-regionen.
 2. Turner Children's Orthopedic Center, Pushkin.
 3. Institute of the Human Brain uppkallad efter Bekhtereva. moskva.
 4. Behandlings- och rehabiliteringscentrum vid Ryska federationens hälsoministerium. moskva.
 5. FCS centralsjukhus. moskva.

Om patienten har ekonomisk förmåga kan han genomgå behandling utomlands. De mest kända medicinska institutionerna:

 1. Allmänna sjukhuset Zürich, Schweiz.
 2. Tel Aviv tvärvetenskaplig klinik, Israel.
 3. Teknon Medical Center, Spanien.

Hur man behandlar anfall: Metoder och principer

Hur man återhämtar sig från epilepsi?

För ett framgångsrikt resultat av behandlingen är det viktigt att välja rätt taktik, välja lämpliga läkemedel och behandling.

Varje patient behöver ett individuellt tillvägagångssätt.

Grundläggande terapiprinciper:

 1. Monoterapi. Behandlingen utförs med endast ett läkemedel. Fram till nyligen ordinerade läkare flera läkemedel samtidigt. Polyterapi har dock många nackdelar:
  • ett stort antal biverkningar;
  • minskning av läkemedlets effektivitet på grund av deras interaktioner.

Idag är en kombination av två eller flera läkemedel motiverade om epileptikumet kombinerar olika former av anfall som inte kan stoppas med ett läkemedel..

 • Regelbundenheten att ta drogen. Läkemedlet ska tas strikt per timme, utan luckor. Plötsligt tillbakadragande kan utlösa utvecklingen av status epilepticus.
 • Behandlingens varaktighet. Läkemedel tas vanligtvis i tre år.
 • Individuell inställning till varje patient.
 • Korrespondens mellan det förskrivna läkemedlet och typen av epileptiska anfall.
 • Att ta läkemedlet i en tillräcklig terapeutisk dos. Att förskriva för lite dosering anses vara ett misstag. I det här fallet skapas en felaktig åsikt om produktens låga effektivitet..
 • Hur man stoppar epileptiska anfall hos vuxna och barn

  Hur kan epilepsi botas? Moderna läkare använder en uppsättning lösningar för att bli av med patologi. De viktigaste behandlingarna för epilepsi är:

 • drogterapi;
 • kirurgiskt ingrepp;
 • cerebellär stimulering;
 • folkmedicin;
 • dietterapi;
 • massage;
 • fysioterapi;
 • andningsövningar;
 • Voyta-terapi.
 • Medicin

  Terapi av sjukdomen börjar med receptbelagda läkemedel. Följande grupper av medel används huvudsakligen:

  Antikonvulsiva medel

  Antikonvulsiva medel som fenobarbital, karbamazepin och natriumvalproat erkänns som guldstandarden över hela världen. Detta är den så kallade startterapin, medlen tillhör de första raden av läkemedel.

  Karbamazepin är effektivt mot partiella anfall, temporär lobsjukdom, primära generaliserade anfall. Det är inte ordinerat för myokloniska anfall och frånvaro.

  Natriumvalproat har ett bredare spektrum av åtgärder och kan användas för frånvaro. För primära generaliserade anfall är fenobarbital dock mer effektivt.

  Bland andra linjens läkemedel, oftast förskrivna: Lamotrigin, Topiramat, som har en komplex effekt, påverkar alla typer av anfall.

  Nootropics

  Deras syfte beror på behovet av att förbättra hjärncirkulationen på grund av syreflödet..

  I vissa former av sjukdomen, till exempel rolandic, nootropics används som det enda sättet.

  Nootropics bör användas för behandling av barndomsepilepsi, eftersom barn är mer mottagliga för kognitiv försämring på grund av sjukdomen..

  För att förhindra sådana konsekvenser ordineras följande läkemedel: Pantogam, Piracetam, Phenotropil.

  Kirurgiskt ingrepp

  Kan epilepsi botas med kirurgi? Kirurgi är ett extremt mått, det används till när konservativa metoder är ineffektiva.

  Om sjukdomen fortskrider minskar inte antalet anfall, patientens livskvalitet minskar avsevärt, då blir operationen den enda vägen ut..

  Det finns flera operativa tekniker:

  1. Temporal lob resektion. Det är ordinerat för den temporala typen av sjukdomen. Kraniet öppnas för patienten, exciteringsfokuset skärs ut.
  2. Kallosotomi. Under operationen skärs ut corpus callosum där nervändarna koncentreras. Denna typ av intervention ordineras för patienter med svår epilepsi, som manifesteras av täta generaliserade anfall..
  3. Hemisfärektomi. Ta bort en halvklot. Det utförs för barn i vilka en halvklot är skadad på grund av allvarliga patologier (encefalit, Sturge-Webers syndrom). Detta är ett extremt mått när det drabbade halvklotet stör normal utveckling..

 • Multipel subpial transektion. Den består av överlappande nervfibrer, på grund av vilka impulser upphör att flyta till delar av hjärnan.
 • Stimulering av vagusnerven. Denna nerv är ansvarig för processerna för excitation och inhibering. Om det inte fungerar kan patienten inte återhämta sig efter en attack på länge. En elektrostimulator implanteras under hårbotten och överför impulser till vagusnerven.
 • Cerebellär stimulering

  Innehåller en uppsättning fysiska övningar som syftar till att stimulera lillhjärnans funktioner. Används vanligtvis för att behandla barndomsepilepsi. Alla övningar utförs på en balanseringsplattform.

  Ett barn, som står på det, träffar bollen, kastar föremål, fångar bollar etc. Samtidigt upprepar han alfabetet, lär sig att räkna och utför enkla mentala övningar. Lektioner kompletteras med övningar på fitball, studsmatta.

  Barnet försöker upprätthålla balans, medan hjärnans djupare lager är påslagen, samordnas arbetet med båda halvklotet..

  Cerebellär stimulering förbättrar effekterna av andra behandlingar.

  Folkläkemedel

  Hur hanterar man epilepsi med folkmedicin? Folkmedicin kan användas som hjälpmedel. De är för svaga som monoterapi.

  Traditionell medicin använder medicinska örter som lugnar nervsystemet, lindrar stress och normaliserar sömnen..

  Följande örter används ofta:

 • valerianarot;
 • mistel;
 • angelica rot;
 • mynta.
 • En matsked krossade råvaror hälls med kokande vatten, insisterade. Ta sedan i lika stora portioner 3-4 gånger om dagen.

  Charlotteolja används ofta. Den är gjord av en ört som har en hallucinogen effekt.

  I små doser har oljan en positiv effekt på epileptika, vilket minskar krampanfallet. Emellertid rekommenderar officiell medicin inte att experimentera med hälsa på detta sätt..

  Träningsterapi och andningsövningar

  Hur man slår epilepsi? Patienter med epilepsi visas sjukgymnastik hemma. De syftar till att lindra nervspänningar, förbättra blodcirkulationen.

  En uppsättning övningar väljs av en specialist för varje patient och utförs under överinseende av en instruktör. Det är viktigt att utföra rytmiska rörelser i långsam takt, så att harmoniseringen av hjärnstrukturernas aktivitet uppnås..

  En effektiv metod är Strelnikovas andningsövningar. Den är baserad på full membranandning.

  Försiktighet bör iakttas så att patienten inte håller andan eller andas genom munnen för att undvika hyperventilering av lungorna.

  Vojta-terapi

  Detta är en modern metod för att behandla barn med nervsystemet..

  Specialisten agerar på reflexpunkter och aktiverar naturliga reflexer.

  Hos barn förblir vissa delar av centrala nervsystemet blockerade, därför bildas normala nervfunktioner med hjälp av Vojta-terapi.

  Tekniken är enkel, föräldrar kan lära sig den och göra det självständigt.

  Dietterapi

  Ketodieten är indicerad för epileptika. Detta är en diet som minimerar kolhydrater och innehåller mycket fett..

  Kroppen gör fetter till den huvudsakliga energikällan, patienten ökar antalet ketonkroppar, vilket hjälper till att minska frekvensen av attacker.

  Hur tar man bort diagnosen epilepsi? Epilepsibehandling är en lång och svår process.

  Epileptiker måste följa medicinska rekommendationer strikt, hoppa inte över att ta mediciner. För patienter är hälsosam sömn, att hålla sig till arbete och vila viktigt..

  Då kommer ansträngningarna inte att vara förgäves, sjukdomen kommer in i remissionsstadiet eller försvinner helt. Enligt medicinsk statistik försvinner epilepsi hos 70% av patienterna inom 3-5 år efter stabil behandling..

  Moderna metoder för epilepsibehandling:

  Värdet av att ta antikonvulsiva medel för epilepsi

  En av de viktigaste manifestationerna av epilepsi är anfall. För att bekämpa dem ordinerar läkare speciella antikonvulsiva medel för epilepsi. Val...

  När ordineras antibiotika för epilepsi och hur man dricker dem korrekt?

  Epilepsi är en neuropsykiatrisk sjukdom som påverkar nervsystemet och åtföljs av plötsliga anfall. Sjukdomen kan vara medfödd (idiopatisk), ärftlig eller...

  Behöver patienten folsyra för epilepsi och hur man tar den?

  Vid en sjukdom som epilepsi är vitaminer ett viktigt mått på behandlingen. I synnerhet gäller detta folsyra, eftersom det för vissa...

  Hur man använder Cortexin vid epilepsi?

  Cortexin tillhör peptidläkemedel med nootropa egenskaper. Den är gjord på basis av animaliskt hjärnproteinextrakt och har egenskaperna att återställa...

  Sätt att använda Magnesia vid behandling av epilepsi

  Epilepsi är en sjukdom som drabbade människor långt innan kristendomen kom fram, den beskrevs och studerades i detalj av Hippokrates. Eftersom...

  Epilepsi - kan det behandlas? Översikt över terapier och deras effektivitet

  Epilepsi hos vuxna är en kronisk sjukdom i nervsystemet, som består av upprepade specifika anfall (epileptiska anfall). Mer än 40 typer av anfall har beskrivits, alla åtföljs av patologisk elektrisk aktivitet i hjärnan. För att göra en tillförlitlig diagnos krävs ytterligare forskningsmetoder som ibland utförs upprepade gånger (för att "fånga" felaktiga elektriska urladdningar). Att hitta ett effektivt antiepileptiskt läkemedel för att förhindra anfall är en svår uppgift. Detta kräver en omfattande redogörelse för alla komponenter i sjukdomen: den kliniska typen (typ) av anfallet, frekvensen av anfall, samtidigt sjukdomar, yrkesegenskaper, patientens ålder och mycket mer. Vi kommer att prata om diagnos och behandling i den här artikeln..

  Orsakerna till sjukdomen


  Epilepsi anses vara en multifaktoriell sjukdom, det vill säga som uppstår av olika skäl.

  Huvudfaktorn är den ärftliga faktorn..

  Sannolikheten för en patologi ökar till 50% om båda föräldrarna lider av denna sjukdom.

  Det finns också en genetisk teori för epilepsis ursprung. Läkare tror att epileptika har en mutation i generna som är ansvariga för den normala utvecklingen av hjärnbarken..

  Som ett resultat råder excitationsprocesser i hjärnan hos patienter över hämningsprocesser..

  Vid förvärvad epilepsi kan provocerande faktorer vara:

  • traumatisk hjärnskada;
  • neuroinfektion (meningit, encefalit);
  • hjärntumörer;
  • förgiftning med kemikalier, alkohol, droger;
  • stroke;
  • ateroskleros;
  • multipel skleros.

  Hos barn är patologi en konsekvens av:

  • födelsetrauma;
  • fetal hypoxi;
  • moderns dåliga vanor.

  Diagnostiseras ofta med idiopatiska former av sjukdomen, det vill säga uppstår av osäkra skäl.

  Symtom

  Epilepsi manifesteras av epileptiska anfall. Deras uttrycksspecificitet återspeglas av funktionerna hos neuroner som är involverade i exciteringsfokus. I vissa fall varar en krampanfall flera sekunder, ibland varar den från 2 till 6 minuter, ibland upp till en kvarts timme eller mer. Beroende på frekvensen av förekomst per månad kan anfall vara:

  • sällsynt, inte mer än en gång;
  • medium, upp till 4 gånger;
  • med mer frekventa manifestationer - frekventa.

  Beslag är också differentierade i två stora grupper, som alla har olika egenskaper. Det beror på sjukdomens ursprung, lokaliseringen av det drabbade fokuset, EEG-egenskaper och tillståndet i centrala nervsystemet vid tiden för attacken. Som regel kompletteras tecknen med nya symtom med sjukdomens progression:

  Partiell

  Sådana attacker kallas också lokala. Detta är en vanlig manifestation av sjukdomen. Liknande anfall utvecklas när nervceller skadas i ett område av hjärnan och är:

  • Motor. De uttrycks i ryckningar i muskler i vissa delar av kroppen, manifesterade i huvud eller ögon. När struphuvudet spasmer, gör personen ljud eller ropar ord. Staten dyker upp plötsligt och är inte beroende av viljan. Det är möjligt att de, efter att ha uppstått i en del av musklerna, fångar hälften, sedan hela kroppen.
  • Sensorisk. Ibland stickar eller bränner symtomen. Patienten har gnistor och blinkar framför ögonen, ljud hörs i öronen, gustatoriska eller olfaktoriska hallucinationer uppträder. Känsliga fenomen kan åtföljas av en marsch och gradvis utvecklas till en generaliserad form.
  • Vegetativ-visceral. Utsikten kännetecknas av känslor som uppstår i kroppen, i buken och inre organ. I detta fall är takykardi, ökat tryck, törst eller saliv, ansiktsrödhet inte uteslutna..
  • Mental. Tänkande och minne påverkas. De åtföljs av humörförändringar (eufori eller melankoli). En person kan gå vilse hemma, effekten av deja vu är möjlig, hallucinationer, lukt förekommer.

  Lokala epileptiska anfall är uppdelade:

  • Enkla. Vid attackerna inträffar inte medvetslöshet, så patienten talar om sina känslor.
  • In i komplexa sådana. Med sådana anfall förlorar medvetandet och en person faller inte alltid, bara denna period raderas från minnet. Patienten kan inte förklara vad det var. En person fryser, svarar inte på samtalet, gör olika rörelser eller säger något. Vissa typer av anfall varar i timmar eller dagar och människor vidtar lämpliga åtgärder men svarar inte på andra.

  Partiella anfall kan utvecklas till generaliserade anfall (sekundär generalisering). De föregående tecknen blir en aura. Eftersom en person inte tappar medvetandet under enkla manifestationer, kommer han ihåg sina känslor och har tid att vidta åtgärder för att skydda sig från skador.

  På grund av de många olika symtomen är det svårt att identifiera de första tecknen på epilepsi hos vuxna. Ibland orsakar en liten ryckning i fingret eller periodiska muskelspasmer inte bekymmer, patienten anser inte att det är nödvändigt att nämna dem för läkaren, även om detta blir det första tecknet på en neurotisk störning.

  Allmänt

  Primär generalisering - en följd av diffus hjärnaktivitet - åtföljs av medvetslöshet. I slutet kan inte patienten komma ihåg vad som hände honom just nu. Denna typ av tillstånd är också uppdelat i typer, vilket är förknippat med en mängd olika symtom:

  • Försvinner. I ögonblicket av ett enkelt anfall inträffar medvetslöshet från 2 till 15 sekunder. Till exempel, när man pratar verkar en person stänga av och fortsätter sedan att kommunicera som om ingenting hade hänt. Med komplexa abanas kompletteras tillståndet med andra tecken: okontrollerad ögonrörelse, ögonlock, händer, fallande och ökad hjärtfrekvens. Att skilja manifestationer från partiell patologi är inte lätt. Ibland låter ett elektroencefalogram dig göra det, det visar hur hela hjärnbarken är involverad i paroxysm.
  • Myoklonisk. Typen representeras av omfattande muskelsammandragningar: ryck, ryck, ryckningar, viftande händer.
  • Tonic-clonic. Med epilepsi är anfall vanligast, därför bildades idén om sjukdomen hos människor precis på grundval av manifestationer av denna typ. Patienten, som förlorar medvetandet, faller, ibland slår hårt, ger ett rop på grund av krampan i struphuvudets muskler. Tonikafasen börjar och varar från en kvart till 30 minuter. När tuggmusklerna komprimeras kan en person bita i mjuka vävnader i munhålan, kroppen böjer sig i en båge. Sedan finns det ett kloniskt stadium (1-2 min.) När extensormusklerna i extremiteterna drar ihop sig i sin tur. Ansiktet blir lila, får en blåaktig nyans, skum kommer ut ur munnen. I slutet avtar kramperna gradvis, musklerna slappnar av, personen somnar. Sömnen varar sekunder, ibland timmar. Patienten återhämtar sig inte omedelbart. Först kan han inte orientera sig i rymden, han klagar på huvudvärk, minnesförlust. Sedan återgår funktionerna, men han kommer inte ihåg attacken.
  • Tonic. Påminner muskelspasmer, kroppen förblir spänd.
  • Clonic. Rörningar i armar och ben.
  • Atonisk. Karaktäriseras av avslappning av alla muskler eller ett specifikt område av kroppen.

  Antalet epipartiklar är viktigt, eftersom varje nerv uppstår skadas nervcellerna i hjärnan, metaboliska processer hämmas, vilket leder till funktionella hjärnstörningar. Detta faktum blir orsaken till en förändring av mänskligt beteende, hans karaktär och kognitiva förmågor. Oftast är manifestationer förknippade med skador på hjärnans temporala region..

  Är epilepsi härdbar: orsaker, behandlingsmetoder, prognos

  Globalt påverkar det cirka 50 miljoner människor, varav de flesta bor i låg- och medelinkomstländer..

  Sedan urminnes tider har epilepsi varit omgiven av rädsla och myter, som på många sätt kvarstår fram till i dag..

  Men moderna terapimetoder kan framgångsrikt korrigera tillståndet. Låt oss ta reda på hur epilepsi manifesterar sig och om det kan behandlas.

  Vad är epilepsi

  Innan du svarar på frågan om epilepsi är botbar, måste du ta reda på vad denna sjukdom är..

  Epilepsi är en speciell kronisk patologi i nervsystemet, som känner sig i form av episodiska anfall, åtföljd av medvetslöshet, kramper och andra manifestationer. Dessutom, mellan attacker är en person helt normal, inte annorlunda än andra människor. Tänk samtidigt på att ett enda anfall inte indikerar förekomsten av denna sjukdom..

  En korrekt diagnos kan endast göras efter att patienten har fått minst två anfall. Människor visste om denna sjukdom i antiken. Nu har den ett annat namn, nämligen "epileptiker". Oftast känner patologin sig när en person börjar tonåren och den hormonella bakgrunden förändras. Utvecklingen av sjukdomen i barndomen och vuxenlivet är dock inte utesluten. När sjukdomen börjar utvecklas kan attacker vara mycket sällsynta, med långa intervaller. Men över tiden kan antalet öka betydligt..

  Är det möjligt att minska antalet anfall?

  Vissa mediciner kan ha en positiv effekt på allas tillstånd. Omega-3 är fleromättade syror som innehåller ett stort antal viktiga komponenter i sin struktur.

  Det är vetenskapligt bevisat att daglig användning av tabletter med detta ämne påverkar sjukdomsförloppet. Även en liten dos av fördelaktiga syror kommer att förbättra patientens välbefinnande. Fleromättade fetter finns också i livsmedel som havsfisk.

  Bra att veta: Antikonvulsiva piller för epilepsi

  Ett stort antal människor som tog fiskolja i 3 månader, antalet anfall minskade med 3 gånger.

  Om en person led av en ganska mild form av epilepsi, inträffar inte en enda typisk attack under doseringen av näringsämnen i kroppen.

  Dessutom kommer pillerna att hjälpa till att sänka blodtrycket och förbättra hjärnans tillstånd. Speciella tillskott med högt innehåll av Omega-3 påverkar normaliseringen av hjärtat.

  Orsakerna till epilepsi

  Många är intresserade av frågan om epilepsi är botbar. Faktum är att allt beror på många faktorer, så läkare har inte ett exakt svar på denna fråga idag..

  Neurologer och psykoterapeuter skiljer mellan primär och sekundär epilepsi. Den första typen av patologi anses vara medfödd och ärvs ofta. Det börjar vanligtvis manifestera sig i tidig barndom eller under tonåren. En sådan sjukdom kännetecknas av en förändring av neurons elektriska aktivitet, men hjärnans strukturer ändrar inte deras tillstånd..

  Sekundär epilepsi förekommer vanligtvis inte ensam utan är bara en följd av någon sjukdom. Tänk i närvaro av vilka sjukdomar patologi kan uppstå:

  1. Epilepsi kan kännas efter att patienten har drabbats av allvarlig traumatisk hjärnskada.
  2. Sjukdomen kan också uppstå som ett resultat av inflammatoriska och infektiösa processer i hjärnan..
  3. Sjukdomen kan uppstå mot bakgrund av ischemiska processer i hjärnan, liksom i närvaro av tumörer, eller efter att en patient har haft en stroke.
  4. Dessutom kan sjukdomen kännas av om en person aktivt missbrukar alkohol och droger..

  Huruvida epilepsi är botbart är en fråga som oroar alla människor som lider av denna patologi. Forskare säger att allt beror på patienten själv. Ingen kan dock ge 100% garanti för full återhämtning..

  Subtiliteter av terapi beroende på form av epilepsi

  Idag finns det flera former av epilepsi:

  1. Idiopatisk variation - oftast på grund av en ärftlig faktor. Den idiopatiska formen av epilepsi anses vara den lättaste att behandla, därför används konservativ terapi för att behandla den. Ingen kirurgisk behandling används.
  2. Symptomatisk typ - patologi utvecklas mot bakgrund av allvarliga hjärnsjukdomar. För behandling av symptomatisk epilepsi används både medicinska och kirurgiska behandlingsmetoder med lika effektivitet..
  3. Kryptogen form - orsaken till epilepsi är inte relaterad till ärftlighet eller hjärnsjukdom. Läkemedelsbehandling visar bra resultat vid behandling av kryptogen epilepsi.

  Utveckling av epilepsi

  Hjärnepilepsi kan manifestera sig på många sätt. Det finns flera typer av sjukdomen. Var och en av dem kännetecknas av förekomsten av vissa anfall. Låt oss överväga huvudtyperna av anfall:

  • Enkla partiella anfall.

  De kännetecknas av anfall i olika delar av kroppen. Till exempel kan anfall börja i händer, fötter och munhörn och spridas gradvis i hela kroppen. Dessutom slutar sådana beslag inte alltid i svimningstillstånd..

  • Komplexa partiella anfall.

  I det här fallet får patienten inte bara kramper utan också medvetenhet. Personen förstår inte vad som händer med honom. Patienten kan uppleva hallucinationer, en känsla av déjà vu och intensiv rädsla i sinnet. Sådana anfall lägger vanligtvis mycket stark moraliskt tryck på patienten..

  Uppkomsten av epilepsi hos vuxna förekommer av många skäl. Oftast kommer denna sjukdom att åtföljas av generaliserade anfall med medvetslöshet i flera minuter, såväl som anfall i hela kroppen. Efter en attack somnar en person eller försöker återställa i sin medvetande en serie händelser som har inträffat. Efter en attack har patienten vanligtvis svår huvudvärk och betydande trötthet och tomhet, men över tid återgår hälsotillståndet till det normala.

  • Det finns också kramper som kallas frånvarokramper..

  De fortsätter utan medvetslöshet såväl som utan anfall och uppträder oftast exakt i barndomen. En person fryser i några sekunder, så från utsidan kan det tyckas att han helt enkelt distraheras av något. Sådana attacker åtföljs ibland av fysisk aktivitet. Till exempel börjar ett barn rycka i ögonlocken eller musklerna ryckas. Ibland är det väldigt svårt att förstå att du precis hade en attack..

  Förebyggande av sjukdomen

  Därför bör du leva en hälsosam livsstil, missbruk inte alkohol, använd inte droger, undvik stress, nattlig lös livsstil, överkyl inte, skydda huvudet från skador.
  Hos barn är det nödvändigt att omedelbart sänka temperaturen, vilket kan provocera utvecklingen av epilepsi. Alla människor rekommenderas att ha hälsosam sömn, måttlig fysisk aktivitet, stanna i den friska luften.

  Frågan om epilepsi kan botas är oroande för alla som någonsin har stött på en liknande sjukdom. Beroende på svårighetsgraden av sjukdomens progression, symtomen och konsekvenserna av epileptiska anfall föreskrivs individuell epilepsibehandling, som vanligtvis varar från två till fem år.

  I vissa fall blir kirurgiskt ingripande effektivt och eliminerar sjukdomens fokus helt. För vissa människor räcker läkemedelsbehandling tillsammans med folkmedicin för att upprätthålla ett stabilt tillstånd utan kramper. Det första och viktigaste steget i behandlingen av epilepsi bör vara ett besök hos läkaren vid de första symptomen på en attack..

  Ibland är symtomen milda till sin natur och uttrycks endast i en kortsiktig "förlust" från verkligheten, en känsla av deja vu eller en karakteristisk yrsel. I grund och botten kan ett epileptiskt anfall inte förväxlas med någonting, eftersom det åtföljs av typiska klonisk-toniska anfall, andfåddhet, skum från munnen, medvetslöshet.

  Behandling av epilepsi med folkmedicin har många positiva aspekter, men ändå kommer det inte att vara tillräckligt effektivt utan ordentlig slutbehandling och förundersökning av patienten. Att bli av med epilepsi hemma bör innehålla en mängd förebyggande åtgärder för att förhindra återfall i framtiden. Som en förebyggande åtgärd bör följande steg vidtas:

  • bibehålla en fullständig hälsosam sömn;
  • leda en aktiv livsstil, spela sport;
  • övervaka balansen mellan näring och dess mättnad med vitaminer;
  • utesluta alla typer av negativa känslor, försök att behandla alla situationer med humor;
  • hitta möjligheter att arbeta och kommunicera med vänner på en plats som passar dig. Till exempel, om anfall återkommer tillräckligt ofta kan du ge dig själv arbete hemifrån och använda Internet för att aktivt kommunicera med andra;
  • veta om de första sätten att hjälpa dig själv om attacken fastnar på en oväntad plats.

  I dag varierar kostnaden för epilepsibehandling i Ryssland beroende på klinikens plats och sjukdomens svårighetsgrad. Med hänsyn till alla nödvändiga undersökningsförfaranden och användning av mediciner kan du i genomsnitt helt bli av med epilepsi i 30 tusen rubel. Den mest effektiva behandlingen anses i stora städer i Ryssland, såsom Moskva, St Petersburg, Khabarovsk och andra. Det finns separata kliniker för behandling av epilepsi hos vuxna och barn, därför är det viktigt att ta hänsyn till patientens ålder när man söker till ett sjukhus..

  En mängd olika tekniker och rehabiliteringsmetoder syftar till effektiv behandling av epilepsi för ytterligare personlighetsåterhämtning. Att bli av med epileptiska anfall är snabbast när patienten går till kliniken i ett tidigt skede av sjukdomsutvecklingen. Behandling av allvarliga former av epilepsi är något svårt på grund av sannolikheten för en operation, men det utförs också framgångsrikt både i Ryssland och i andra länder..

  Vad kan utlösa kramper

  Många patienter är intresserade av frågan om epilepsi alls är botbart. Det är omöjligt att ge ett exakt svar, för även efter tio års fullständig frånvaro av anfall kan anfall börja återkomma igen. Det finns faktorer som ökar risken för kramper.

  Överdriven emotionell stress, stress, förändringar i klimatförhållandena, användning av alkoholhaltiga drycker, liksom ämnen som kan stimulera aktiviteten i centrala nervsystemet, kan framkalla ett anfall. Stimuleringen kan vara sömnbrist, överhettning och hypotermi i kroppen, liksom många andra faktorer. Det är därför patienter med epilepsi måste ta ett särskilt ansvar för sin hälsa..

  Drogterapi

  Läkemedelsbehandling är grundpelaren i kampen mot epilepsi. Det är ett noggrant och korrekt val av antiepileptika som i de flesta fall gör det möjligt att lindra sjukdomsförloppet och ibland till och med att stoppa de epileptiska processerna. Olika läkemedel används för att minska hjärnans konvulsiva beredskap, öka känsligheten för epileptogena stimuli. Det är viktigt att behandla samtidig sjukdomar, berusning och kroniska infektioner samtidigt med utnämningen av antiepileptika. För att bestämma hur man ska hantera epilepsi så effektivt som möjligt med hjälp av läkemedel är det nödvändigt vid diagnosstadiet att exakt fastställa formen, egenskaperna hos sjukdomsförloppet och skadliga faktorer. Läkemedel kan påverka både orsakerna och mekanismerna för kramputveckling och lindring av symtom och lindring av kramper. Förutom antikonvulsiva medel innehåller behandlingssystemet ofta olika vitaminer, antiallergiska läkemedel, resorptionsdroger, psykotropa läkemedel samt medel som syftar till att återställa metaboliska och neuroendokrina processer. Det är nödvändigt att vara mycket försiktig med valet av läkemedel för barn och gravida kvinnor, här är det viktigt att ta hänsyn till eventuella biverkningar.

  Funktioner i första hjälpen

  Det är mycket viktigt att kunna ge första hjälpen till en patient med epilepsi. Om ditt barn har detta tillstånd, var noga med att meddela sina lärare i skolan så att de är beväpnade med nödvändig information..

  Är epilepsi hos barn helt botbart? Detta är endast möjligt om sjukdomen förvärvas i naturen. Ärftlig patologi kan vanligtvis inte botas helt.

  Så, låt oss överväga vad man ska göra om en person får ett anfall åtföljd av medvetslöshet..

  Krossa inte tänderna under några omständigheter, försök inte göra konstgjord andning. Så du kan bara komplicera hela situationen. Lägg personen på höger sida med något under huvudet. Placera inte personen på ryggen, i detta läge kan de kvävas av sin egen saliv. Det anses vara idealiskt att vara i embryoposition..

  Sedan börjar patienten gradvis återfå medvetandet. Han börjar rusa någonstans för att göra de vanliga sakerna för honom. Allt som krävs av dig är att tala mjukt till honom och försöka förklara att den bästa lösningen just nu är att ligga i sängen ett tag. Vanligtvis börjar patientens tillstånd att förbättras inom tjugo minuter..

  Epilepsibehandling: medicinsk, kirurgisk, ketogen diet, träningsterapi

  I de flesta fall används läkemedel. Det är ingen mening att namnge läkemedel för behandling av epilepsi, eftersom dosen bestäms rent individuellt och säljs på recept..

  Medicinering är tillräckligt lång. I genomsnitt varar det cirka 3-5 år. Avbrytande av läkemedel utförs gradvis och under överinseende av en läkare. Efter att ha tagit det första läkemedlet mår patienten som regel bättre.

  En ketogen diet används som kompletterande behandling. Denna diet är en lågkolhydratdiet med högt fettinnehåll och måttligt protein. Fett bör vara den viktigaste energikällan.

  Med epilepsi används träningsterapi framgångsrikt. Ett komplex av speciella andnings- och fysiska övningar syftar till att stabilisera nervsystemet, harmonisera en persons mentala tillstånd.

  Rehabilitering bör börja så tidigt som möjligt efter att epilepsi har upptäckts. Epilepsi med hög krampfrekvens i sex månader har visat sig vara mindre lyhörd för behandlingen.

  Patienten ska omges av en gynnsam känslomiljö. För att förhindra krampanfall är det begränsat att titta på TV, arbeta vid en dator. En speciell diet krävs inte, men användningen av alkoholhaltiga drycker är förbjuden, användningen av choklad, kaffe, starkt te är begränsad.

  Kan epilepsi botas genom träning? Endast måttlig fysisk aktivitet är fördelaktig. Överdriven fysisk stress kan framkalla en attack. Patienter föreskrivs fysioterapikomplex och säker sport. Aktiviteter som kan leda till skada vid beslag är förbjudna - cykling, rullskridskoåkning, skridskoåkning. Körning är förbjuden.

  Behandlas epilepsi på något annat sätt? Förutom medicinering finns det också en snabb bortskaffande av epilepsi. Det ordineras endast vid en tydligt fastställd diagnos, närvaron av ett bekräftat elektroencefalogram under en attack och en låg effektivitet av konservativ behandling.

  Innan operationen genomgår patienten en grundlig undersökning. Kirurgisk behandling av epilepsi består i att ta bort en del av hjärnan med en grupp patologiskt aktiva nervceller. Detta kan vara en resektion av en av hjärnans lober eller en dissektion av corpus callosum.

  Det finns också ett sådant alternativ som psykologisk terapi. Det handlar om användning av psykologiska tekniker som syftar till att korrigera patientens humör, för att distrahera honom från sjukdomen. För detta ändamål kan följande användas:

  • Målerapi - Denna aktivitet hjälper patienten att fokusera och minskar risken för plötslig neuronal aktivitet i hjärnan. Patienten kan måla vad han vill - och för detta är det inte nödvändigt att ha någon talang. Ritning syftar till att kasta bort onödiga känslor och skapa ett positivt humör;
  • När du korrigerar en sjukdom hos barn kan du erbjuda dem aktiviteter som kräver koncentration. Det hjälper också till att aktivera alla nervceller i hjärnan och stör aktivitet i ett område..

  Hjälper dessa tekniker eller inte? Precis som läkemedelsbehandling är icke-läkemedelsmetoder strikt individuella. Det är viktigt att behandlingen är omfattande. En kompetent kombination av olika tekniker ger utmärkta resultat.

  Är det möjligt att bota epilepsi hemma? Oberoende försök att bli av med denna sjukdom är inte bara värdelösa utan också kontraindicerade. Hembehandling är endast tillåten efter samråd med en specialist. Det kan bara vara ett tillskott till huvud, medicinering, behandling.

  Vad kan hjälpa epilepsi och kan det behandlas med hemmet? Förskriv ordentligt intaget av växtbaserade avkok, som hjälper till att normalisera den emotionella bakgrunden. Det är känt att känslomässiga fluktuationer kan orsaka kramper. Att ta lugnande medel är därför en förebyggande metod..

  Som sådana medel föreskrivs avkok av citronbalsam, valerian, moderurt, lugnande örtpreparat. Buljonger tas varma, i ett glas före sänggåendet.

  Användningen av andra folkrecept och ännu mer ersättning av droger med dem är oacceptabelt. Epilepsi är inte en sjukdom som kan experimenteras med.

  Epilepsibehandling är en mödosam och tidskrävande process. Om alla regler följs är emellertid epileptiska anfall helt försvunnna. Epilepsi är härdbar, men detta måste uppnås med stort arbete och noggrant efter alla läkarens rekommendationer. Barndomsepilepsi tenderar att läka med åldern.

  Om barn har underutveckling av hjärnhalvan eller hemiplegi, kan halvklotet tas bort helt. Denna operation kallas hemisfektektomi..

  Callosotomi är indicerat om patienten diagnostiseras med primär idiopatisk epilepsi. Operationen är inriktad på skärningspunkten mellan corpus callosum, vilket gör att du kan bryta förbindelserna mellan hjärnhalvorna. Detta kommer i sin tur att befria patienten från kramper..

  Författaren till artikeln: Sokolova Nina Vladimirovna | Fytoterapeut

  Utbildning: Diplom i "Allmänmedicin" och "Terapi" erhållet vid universitetet uppkallat efter NI Pirogov (2005 och 2006). Avancerad utbildning vid avdelningen för fytoterapi vid Moscow Peoples 'Friendship University (2008).

  Hur gå ner i vikt hemma utan bantning?

  Är det sant att du behöver rengöra kroppen? Myter och bevisade fakta!

  Beroende på svårighetsgraden av det epileptiska anfallet, dess huvudsymptom och egenskaper, bestämmer specialisten om epilepsi endast kan botas med medicinering eller om kirurgi är nödvändig. Behandlingsprinciper för epilepsi kan vara både konservativa och intensiva..

  Konservativa behandlingsmetoder inkluderar att ta antiepileptiska läkemedel som lindrar anfall hos vuxna och barn, samt att upprätthålla en speciell ketogen diet som syftar till intensiv bildning och förbränning av fett i stället för kolhydrater, vilket enligt experter gör att kroppen kan generera tillräckligt med energi för att bekämpa epileptiska anfall. attacker.

  Läkemedel och diet tillämpas strikt under överinseende av en läkare, eftersom både den första och den andra metoden för konservativ behandling kan ha biverkningar. Bland de viktigaste, förstoppning, uttorkning, psyko-emotionella störningar, tillväxthämning hos barn på grund av ackumulering av mjölksyra i blodet, bör bildandet av njursten skiljas.

  Genom att ta mediciner strikt under överinseende av en läkare kan du uppnå ett fullständigt upphörande av epileptiska anfall. Hos 70% av barnen och 60% av vuxna avslutades epileptiska anfall framgångsrikt endast genom att ta antikonvulsiva medel och strikt följa instruktionerna. I andra fall, som ett tillskott till läkemedel, användes behandling med folkmedicin eller en operation utfördes för att eliminera epilepsifokus..

  Är epilepsi helt härdbar?

  Låt oss försöka svara på den här frågan. Många föräldrar oroar sig för om epilepsi hos barn är botbar. Allt beror på sjukdomens ursprung. Ibland utvecklas epilepsi bara i barndomen, varefter den försvinner på egen hand utan användning av några terapeutiska åtgärder. Naturligtvis har varje person sina egna individuella egenskaper. Det är från dem, liksom från de faktorer som provocerar sjukdomen, att det är möjligt att avgöra om det är realistiskt att helt bota epilepsi.

  Naturligtvis finns det en möjlighet att sjukdomen kommer att försvinna helt. I närvaro av allvarliga fall är det dock helt enkelt omöjligt..

  Epilepsi kan inte botas med tillstånd som:

  • meningoencefalit;
  • encefalopati av epileptisk natur;
  • förekomsten av farlig och allvarlig skada på hjärnans strukturer.

  Det är också mycket viktigt att starta behandlingen korrekt. I mycket stor utsträckning kommer detta att avgöra om epilepsi hos barn är härdbar..

  Om patienter bedriver egenbehandling hemma bör du inte räkna med positiva resultat. Behandlingen bör påbörjas i tid, med hänsyn till sjukdomens särdrag.

  Vilken läkare du ska kontakta?

  Eftersom epilepsi är en neurologisk sjukdom, hanterar en neurolog dess behandling.

  Vid den första undersökningen intervjuar specialisten patienten och får reda på nödvändig information:

  • när sjukdomen manifesterade sig;
  • hur länge anfallen varar;
  • finns det några släktingar med epilepsi;
  • vad är patientens dagliga rutin;
  • om det fanns huvudskador;
  • näringsegenskaper;
  • finns det några dåliga vanor;
  • spelar en person dataspel.

  Epilepsi behandlas av en neurolog

  För en diagnos kan konsultation krävas:

  • smittsam specialist;
  • en psykolog;
  • flebolog;
  • genetik.

  Patienten måste klara ett allmänt och biokemiskt blodprov, en cerebrospinalvätskeanalys och en elektroencefalografi. Med hjälp av enheten registreras elektriska svängningar i hjärnbarken, deras amplitud och frekvens registreras. Förfarandet hjälper till att identifiera de drabbade områdena och bedöma skadans omfattning.

  För att identifiera samtidiga sjukdomar föreskrivs hematom, MR och CT i hjärnan. DNA-diagnos kan krävas för att bekräfta idiopatisk epilepsi.

  Funktioner i behandlingen

  I den internationella klassificeringen av sjukdomar har epilepsi G40-koden. Det finns flera behandlingar för denna sjukdom. Vilken som är rätt för dig, bara den behandlande läkaren kan berätta för dig på grundval av ett stort antal olika diagnostiska studier..

  Oftast används konservativa behandlingsmetoder, men i vissa fall rekommenderas kirurgiska ingrepp. Alternativ behandling hjälper också till att uppnå goda resultat. Tänk på vad var och en av dem är..

  Konsekvenser om de inte behandlas

  När en diagnos av epilepsi har fastställts bör patientterapi pågå. I avsaknad av behandling kan i detta fall olika negativa konsekvenser uppstå. Till exempel kan patienter med anfall skadas allvarligt och anfall som uppstår kan skapa problem i samhället - på jobbet, i familjen. Utan adekvat behandling kommer anfall också att bli vanligare och mer uttalade, vilket alltid leder till bildandet av status epilepticus, vilket är mycket svårt att återhämta sig och livshotande..

  Om patienter först får milda icke-krampanfall kan de tro att de helt enkelt kan uthärda det. Men om de lämnas obehandlade kommer de snart att bli anfall, vilket blir svårare att behandla. Icke-krampanfall kan också vara bevis på allvarliga hjärnpatologier. Obehandlad epilepsi hämmar signifikant patientens kognitiva funktion.

  Lättnad från återkommande anfall kommer att leda till återställande av normal funktion, minska risken för försämring av mentala och intellektuella förmågor, därför är det extremt viktigt att ta mediciner för denna sjukdom..

  Tilläggsbehandling

  Först och främst bör du vara uppmärksam på näring. Läkare rekommenderar starkt att du följer en ketogen diet som gör att du aktivt kan bränna fett istället för kolhydrater. Utöver detta kan mycket bra resultat också uppnås genom att ta olika avkok och infusioner. Återställer nervceller mycket bra tinktur av mistelblad. Avkok av lavendel, valerian, solbränna och liljekonvalj fungerade också bra..

  Färsk lök och juice från dem kan minska attackernas frekvens. Försök att äta denna grönsak regelbundet..

  Hur man behandlar epilepsi med örter.

  • Alternativ behandling av epilepsi med malurt. I folkmedicin för behandling av "epilepsi" har länge använts örten malurt och oregano. Därför är det lämpligt att applicera dem tillsammans. Blanda dessa örter lika, 2 msk. l. Brygg blandningen i en halv liter kokande vatten, insistera, lindad i 30 minuter, töm. Drick ett halvt glas 3-4 gånger om dagen före måltiderna. (Källa: tidningen "Vestnik HLS" 2012, nr 19 s. 28,).
  • 0,5 msk. l. torr örtmalört häll ett glas kokande vatten, insistera, sval, sila. Drick 1/3 kopp 3 gånger om dagen. Behandling av epilepsi med malurt ger mycket bra resultat. (Källa: tidningen "Vestnik HLS" 2011, nr 3, s. 32).
 • 1 msk. l. svartrötter medicinska rötter häll 1,5 koppar kokande vatten. Koka på låg värme i 10 minuter. Ta ett avkok av 1 msk. l. 3 gånger om dagen 30 minuter före måltiderna. Detta recept hjälper också till med hosta och ledvärk..
 • För att lindra kramper vid epilepsi måste du dricka en infusion av moderurt ört: 2 msk. l. 500 ml kokande vatten. Ta 30 g fyra gånger om dagen före måltiderna. Källa: tidningen "Vestnik HLS" 2011, №3, s. 32.
 • Elecampane-tinktur kan hjälpa till att bota epilepsi hemma. 50 g elecampanrötter häller 500 ml vodka, insisterar på en mörk plats i 12 dagar, sedan blandas 100 ml av denna tinktur med 100 ml propolis-tinktur. Ta 3 gånger om dagen, 30 droppar 30 minuter före måltiderna. Behandlingsförloppet är 21 dagar, sedan en paus på 5 dagar och kursen upprepas. Källa: tidningen "Bulletin of health lifestyle" 2012, nr 20 s. 39.
 • Harmala örtbad. Med förlamning av ansiktsnerven, epilepsi, bad hjälper: häll 100 g krossad harmala med 9 liter vatten, koka upp till 7,5 liter i en förseglad behållare. Insistera på 2 timmar. Häll i ett badkar fyllt med varmt vatten. Kurs - 10 bad i 15 minuter. Bad tas med två dagars mellanrum. Källa: tidningen "Vestnik HLS" 2013, nr 14 s.16.
 • Hur man botar epilepsi hos vuxna på 4 månader. Denna folkmedicin har hjälpt många patienter att bli av med regelbundna epileptiska anfall. Du behöver bara två örter - shiksha och oregano. Shiksha kallas också kråbär eller svart gräs. Växer på norra breddgrader och berg. För behandling måste du ta 1 msk. l. häll 400 ml vatten med en hög shiksha-gräs, koka, koka i 3 minuter. När det är svalt, sil. Du måste dricka buljongen i tre doser - på morgonen, eftermiddagen och kvällen, oavsett måltid. Vi kastar inte ut det ansträngda gräset, men häller igen 400 ml vatten, kokar upp och dricker den andra dagen i tre doser. På den tredje dagen, fyll samma portion av örten med 400 ml vatten och koka och drick på samma sätt. Således räcker 1 sked ört i 3 dagar. Buljongens färg blir ljusare varje dag. På den fjärde dagen tillagar vi buljongen från en ny del av örten. Behandlingsförloppet är 1 månad eller 10 matskedar örter. Sedan i 10 dagar måste du dricka infusion av oregano istället för te och vatten utan begränsning. Vi spädar infusionen av oregano med kokande vatten och dricker det som te med honung. Sedan igen en månad för att dricka ett avkok av shiksha, 10 dagar ett avkok av oregano. Så utför 3 behandlingskurser. Totalt tar behandlingen 4 månader. Och ytterligare ett råd, när ett epileptiskt anfall börjar, ska patienten kliva på lillfingret eller pressa lillfingret hårt med fingrarna. Attacken kommer snabbt att passera - bokstavligen på en minut kommer patienten att förnya sig. För närvarande behöver du inte prata med honom, bara vara nära. Källa: tidningen "Vestnik HLS" 2011 år, nr 2, s. trettio.
 • Alternativ behandling för cyanos. I folkmedicin för behandling av epilepsi användes ört och rhizomer av cyanos i stor utsträckning. 1 tsk torra rötter häll 1 kopp kokande vatten, insistera. Drick med 1 tsk. honung. Denna folkmedicin kan också befria dig från sömnlöshet. Källa: tidningen "Vestnik HLS" 2008, nr 15, s. tio.

  Förebyggande åtgärder

  Beroende på vilken livsstil en person med epilepsi har beror hans framtida liv. Kan personer med epilepsi konsumera alkoholhaltiga drycker, köra bil eller delta i aktiviteter relaterade till ökad koncentration? Det entydiga svaret är nej.

  Utöver detta finns det dock några förebyggande åtgärder som alla patienter med epilepsi bör följa, nämligen:

  1. Rätt näring. Äta tillräckligt med grönsaker, frukt och andra hälsosamma livsmedel.
  2. Rätt växling av arbete och vila. Brist på sömn måste elimineras helt.
  3. Sport måste finnas i patientens liv..

  Arbeta i en krets där du litar på alla och alla vet om din sjukdom. Var noga med att berätta för dem vilka steg du ska vidta om du plötsligt går förbi..

  Överensstämmelse med förebyggande åtgärder samt korrekt och snabb behandling hjälper till att avsevärt minska antalet anfall och ibland helt rädda dig från denna farliga patologi..

  Glöm inte att din hälsa ligger i dina händer. Så ta hand om det och ta hand om dig själv.

  Hur man stoppar en attack hemma

  Vad ska man göra med ett anfall i en dröm


  Ibland är epileptiska anfall knutna till sömn, uppträder antingen när man somnar, när man vaknar eller under en natts sömn. Detta leder till en särskild hjälplöshet hos patienten, eftersom han vid en sådan tidpunkt vanligtvis är ensam i rummet, vilket ofta leder till skador, skador från möbelhörn eller andra farliga hushållsartiklar. För att skydda en person med eventuella nattattacker är det nödvändigt att förse honom med en sovplats med ett mjukt huvudgavel, som inte kan skadas, ta alltid bort vassa föremål bredvid patientens säng, förse patienten med en lägre säng för att minimera problem i händelse av ett eventuellt fall från henne, och bredvid sängen, lägg en mjuk, tjock matta för att absorbera chock, utrusta sängen med endast 1 kudde och lämna, om möjligt, inte patienten ensam på natten.

  Attack efter alkohol

  Vissa människor kan förhindra alkoholrelaterade epileptiska anfall hemma. Detta kan uppnås om sjukdomens förespråkare subtilt märks. Vid början av en alkoholattack, medvetslöshet och kramper som uppstår bör första hjälpen ges till patienten. För det första ska patienten placeras säkert i ett bekvämt läge där det inte finns några hårda eller vassa föremål i närheten att stöta på eller skada. Huvudet placeras på en kudde och kroppen placeras på sidan för att förhindra att kräkningar kommer in i luftvägarna eller sväljer tungan under en attack. Om kvävning (tunga sjunker) redan har hänt är det nödvändigt att trycka på underkäken från båda sidor, öppna munnen, gå ut och fixa tungan.

  Om kramperna varar mer än ett par minuter är det nödvändigt att snarast ringa till en ambulans. Om anfall varar mer än 30 minuter, indikerar detta uppkomsten av status epilepticus, vilket kräver långvarig komplex terapi under stationära förhållanden..

  Alkoholisk epilepsi kan behandlas både på sjukhuset och hemma, beroende på svårighetsgraden av patologin. All terapi bör syfta till att eliminera orsaken, inklusive medicinering, psykoterapeutisk behandling och dietterapi. Allt detta hjälper till att förhindra att nya anfall uppträder..

  Lättnad för anfall hos ett barn

  För dem som har ett epileptiskt anfall är det mycket viktigt att inte gå vilse och veta hur man stoppar det. Detta är särskilt viktigt om en attack inträffade hos ett barn som inte kan självständigt hantera tillståndets föregångare. Det viktigaste för dem omkring dig är att vara lugn. Det är nödvändigt att lägga barnet på sidan, placera en mjuk kudde under huvudet. Det är inte värt att flytta barnet hela tiden, du bör omedelbart se till att det inte finns några farliga föremål runt platsen där det ligger. Barnets huvud ska vara på sidan hela tiden för att undvika kvävning med tungan eller kräkningen. När kräkningar börjar är det värt att vända barnets huvud åt sidan. Det är kategoriskt omöjligt att rensa upp barnets tänder och skjuta föremål i hans mun, precis som det är omöjligt att vattna eller mata barnet. Om ett barns anfall varar mer än 5 minuter eller ständiga upprepningar av anfall är det viktigt att ringa ambulansgruppen i rätt tid. Barnet kommer också att behöva medicinsk ingripande vid skada under attacken.

  Du borde inte göra något annat med en attack. Det kommer antingen att försvinna av sig själv eller så kommer det att stoppas av kvalificerade läkare. Det är bara viktigt att säkerställa säkerheten för att hitta barnet under en attack och att läkare i god tid ringer.

  Behandling med läkemedel

  Innan läkare för evigt botar epilepsi utför läkare en fullständig undersökning, varefter ett beslut fattas om det är möjligt att bli av med sjukdomen genom att tillgripa mediciner eller inte. Ofta är principerna för behandling uppdelade i följande typer: • konservativ; • intensiv.
  Behandling med antiepileptika, som lindrar kramper hos patienter i olika åldrar, tillhör den konservativa karaktären. En speciell diet introduceras också - ketogen, som syftar till att bilda och bränna fett i stället för kolhydrater. Sådan behandling gör att en sjuk person som lider av denna sjukdom kan bli av med kramper, men innan du botar epilepsi med hjälp av en konservativ metod, bör du definitivt konsultera en specialist.

  Efter att ha genomgått en behandling under överinseende av en professionell specialist kan epileptiska anfall helt elimineras. Hos 70% av barnen och sextio procent av vuxna stoppades krampanfall endast genom att ta antikonvulsiva piller och strikt följa alla regler. Behandling med traditionell medicin kan också bidra till remission..

  Huvudbehandlingen för epilepsi är medicinering. För detta ändamål används flera grupper av läkemedel. En lämplig medicin väljs experimentellt. Behandlingen börjar alltid med ett läkemedel - denna teknik kallas monoterapi. Om botemedlet visade sig vara effektivt fortsätter behandlingen endast för dem.

  Vilka droger finns för att lindra och förebygga epileptiska anfall och hur man botar epilepsi för alltid?

  Depakine är det viktigaste läkemedlet i denna grupp. Det produceras i form av tabletter med en dos av 87 och 145 mg, lösning för injektion. Dess verkan är förknippad med en ökning av innehållet i neurotransmittorer och en förbättring av neural konduktivitet..

  Det är indicerat för behandling av partiell och generaliserad epilepsi, inklusive den atypiska formen - Lennox-Gastaut syndrom. Hur behandlas epilepsi med detta läkemedel? Dosen väljs individuellt med hänsyn till kroppsvikt och ålder. Med läkemedlets effektivitet fortsätter behandlingen i flera år. Om anfall fortsätter under behandlingen är det nödvändigt att byta läkemedel.

  Kontraindicerad vid akut och kronisk hepatit, blodsjukdomar, samtidig behandling med johannesört och lamotrigin.

  Av biverkningarna noteras beteendestörningar.

  Det vanligaste läkemedlet i denna grupp är Finlepsin. Avser dibensazepinderivat. Finns i två versioner - Finlepsin med en dos på 200 mg och Finlepsin retard med en dos på 400 mg. Dess verkan är baserad på att blockera natriumkanaler. Som ett resultat minskar nervcellernas excitabilitet och deras elektriska aktivitet, som ligger till grund för ett epileptiskt anfall, minskar..

  Det är indicerat för behandling av partiell och generaliserad epilepsi. Det finns ett antal kontraindikationer för användning:

  • Intolerans mot karbamazepin;
  • Sjukdomar i blodet;
  • Porfyri;
  • Instabilitet i hjärtfrekvensen i form av AV-block;
  • Behandling med litiumsalter och antidepressiva medel.

  Behandlingen börjar med en minsta dosering, gradvis ökar antalet tabletter. Den optimala dosen som krävs för att bibehålla den terapeutiska effekten är 800-1200 mg per dag..

  Av biverkningarna noteras förekomsten av allergiska reaktioner, huvudvärk, dåsighet.

  Trileptal är ett modernare läkemedel som innehåller oxkarbamazepin som en aktiv ingrediens. Dess verkan är densamma som för Finlepsin - blockerande natriumkanaler. På grund av den förändrade kemiska formeln absorberas läkemedlet snabbare i kroppen, vilket ger en snabbare effekt.

  Det är ordinerat för lindring av partiella och generaliserade epileptiska anfall. På grund av doseringsformen i form av en suspension är den godkänd för användning hos barn från en månad..

  Som kontraindikation indikeras endast individuell läkemedelsintolerans. Dosen för barn baseras på kroppsvikt. Hos vuxna börja med en lägsta dos, gradvis öka till en som ger en stabil terapeutisk effekt..

  Biverkningar inkluderar huvudvärk och sömnighet..

  Lamitor är ett läkemedel från gruppen antiepileptika, dess aktiva ingrediens är lamotrigin. Läkemedlets farmakologiska verkan är baserad på att undertrycka produktionen av glutaminsyra, vilket ökar neuronernas aktivitet.

  Det är indicerat för behandling av partiella och generaliserade anfall av epilepsi hos vuxna och barn. Det kan användas som monoterapi eller i kombination med andra läkemedel. Med detta läkemedel behandlas epilepsi hos barn från tre års ålder.

  Kontraindicerat vid individuell intolerans, hos barn under tre år och hos gravida kvinnor. Dosering hos barn beräknas på kroppsvikt. Hos vuxna börjar behandlingen med den lägsta dosen och justeras till en terapeutiskt effektiv dos inom sex veckor..

  Av biverkningarna noteras allergiska reaktioner i form av hudutslag.

  Tebantin är ett antiepileptiskt medel som innehåller gabapentin som en aktiv komponent. Detta ämne liknar strukturellt en av neurotransmittorerna - gamma-aminosmörsyra. Dess verkan är associerad med undertryckande av rörelsen av kalciumjoner.

  Det används vid behandling av partiella anfall hos vuxna och barn över 12 år. Kontraindicerat vid en allergisk reaktion mot gabapentin, under 12 år, med förvärring av pankreatit och under amning.

  Biverkningar inkluderar allmän sjukdomskänsla, kroppssmärta, huvudvärk och sömnighet..

  Vid behandling av en sjukdom med läkemedel observeras ett antal tillstånd:

  • Eventuella läkemedel ordineras endast om kliniska tecken på epilepsi observeras mer än två gånger;
  • Ju tidigare behandling påbörjas, desto effektivare blir den;
  • Läkemedlet ordineras i enlighet med kliniska tecken.
  • Dosen väljs individuellt för varje patient;
  • När tecken på intolerans eller ineffektivitet av läkemedlet uppträder avbryts det och en annan ordineras;
  • Om läkemedlet är effektivt bör behandlingen vara regelbunden och långvarig;
  • Behandlingen bör kompletteras med icke-läkemedelsmetoder.

  Om dessa regler följs ökar effektiviteten av behandlingen.

  Separat bör det sägas om lindring av epileptisk anfall och status. Första hjälpen för en epileptisk anfall är vad alla borde veta.

  Med konvulsiv kompression av tuggmusklerna är det möjligt att bita tungan. För att undvika detta måste en bit vävnad vikas flera gånger mellan käftarna. Under inga omständigheter ska du sätta fasta föremål i - en person pressar käftarna så hårt att tänderna helt enkelt kan gå sönder.

  Samtidigt måste du ta bort skummet från munnen, eftersom en person kan kvävas. Krampen brukar försvinna på egen hand, så du behöver bara vänta en viss tid.

  Om kramperna fortsätter i mer än en halvtimme, kommer personen inte tillbaka till medvetandet - detta indikerar utvecklingen av status epilepticus. Var behandlas denna komplikation av epilepsi? Detta tillstånd kan endast stoppas på sjukhus. I det här fallet måste du därför ringa en ambulans som eliminerar kramperna och sedan ta patienten till sjukhuset.

  Är det möjligt att stoppa anfall för alltid

  I motsats till vad många tror är epilepsi behandlingsbar. I en godartad kurs med sällsynta anfall är det till och med möjligt att eliminera sjukdomen utan droger. Cirka 10% av befolkningen står inför tillstånd som liknar ett epileptiskt anfall 1-2 gånger i livet, men sjukdomen diagnostiseras inte..

  Med snabb diagnos och behandling kan 80% av patienterna leva ett normalt liv utan att få kramper. De patienter i vilka attackerna av sjukdomen inte har upptäckts på flera år kan avbryta läkemedelsbehandling (i avsaknad av kontraindikationer). De flesta med denna patologi tar läkemedel för livet som hjälper till att minska symtomen på sjukdomen till ett minimum..

 • Top