Kategori

Populära Inlägg

1 Handled
Vad visar ultraljud i höftlederna hos spädbarn??
2 Knä
Lumbar osteokondros: symtom och behandling, orsaker, diagnos, stadier, förebyggande
3 Knä
Knäartros - är det möjligt att spela sport?
Image
Huvud // Handled

Spinal hemangiombehandling


Hemangiom är en typ av godartad tumör som härrör från onormal tillväxt av blodkärl. Hemangiomas kan utvecklas på huden, inre organ eller ben (ryggrad eller skalle). Hemangiom i ryggraden är extremt sällan malign. Och behandlingen av spinal hemangiom består oftast i att övervaka och förhindra utvecklingen av möjlig malignitet. Men om det finns en risk för ryggradsfraktur eller neurologiska symtom bör hemangiom behandlas.

Spinal hemangiom är en godartad vaskulär massa med låg risk för malignitet. Spinal hemangiom uppstår på grund av överdriven spridning av endotelceller i ryggraden. Dessa celler leder blodkärl och är kritiska för syntesen av nya blodkärl..

Oftast förekommer ryggradshemangiom i den nedre bröstkorgen eller övre ländryggen och i de flesta fall förekommer tumören bara i en kotor. Spinalhemangiom är vanligare hos vuxna i åldern 50 till 70 och dubbelt så vanlig hos kvinnor.

Varför är spinal hemangiom farligt??

Viktigast av allt är att ryggradshemangiomet aldrig metastaserar, för det är verkligen en godartad tumör. Emellertid tenderar ryggradshemangiom att växa långsamt.

I händelse av att hemangiom ligger i den svampiga substansen i benvävnad, kan detta leda till förstörelse av benstrukturen.

Du måste förstå skillnaden mellan en malign och en godartad tumör. En malign tumör växer kontinuerligt och förstör alla organ och vävnader som den stöter på på väg. Detta tillväxtmönster kallas infiltrativt eller invasivt..

Spinal hemangioma är en långsamt växande, godartad tumör, så den växer inte, den trycker bara "försiktigt" benvävnaden längs kotans sidor. Eftersom det cancellösa benet initialt har en mycket lägre mekanisk styrka under vinkelbelastningar, utför osteoklastceller benresorption på sidorna av hemangiomtillväxtfokuset.

Detta leder till det faktum att det finns en gallring av ryggkotorens väggar, ett hålrum fyllt med blod dyker upp inuti, och detta minskar ryggkroppens stödregion, som blir ömtålig och ökar risken för skada på kotan under stress.

Detta kan leda till ryggradsfrakturer, vilket kan orsaka kompression och till och med genomträngande trauma i ryggmärgen med benfragment från den brutna kotan..

Ryggmärgskompression kan utvecklas utan fraktur, till exempel när hemangioma i ryggraden tränger direkt in i den centrala kanalen och börjar komprimera dura mater, vilket leder till kompression av nervstrukturerna.

Anledningarna

Spinal hemangiom är en massa med en oklar etiologi. Den exakta orsaken till hemangiombildning är okänd, men genetisk predisposition anses vara en viktig riskfaktor. Flera studier har visat en koppling mellan utveckling av hemangiom och vävnadsskada och vävnadshypoxi. Vissa studier tyder på att en ökning av mängden östrogen som cirkulerar efter födseln kan vara den orsakande faktorn. och detta kan vara orsaken till deras övervägande hos kvinnor.

Det finns en extremt sällsynt sjukdom som kallas Gorhams sjukdom, som kännetecknas av förlust av benmassa och onormal tillväxt av blodkärl. Som ett resultat har sådana personer bildandet av multipla benhemangiom. Emellertid är etiologin för denna sjukdom också oklar..

Spinalhemangiom hos vuxna, som ofta upptäcks av en slump under undersökningarna, kan bildas när som helst, till exempel inom en månad, ett år eller tio år före undersökningen.

Förekomsten av spinal hemangiom är något högre hos kvinnor. Enligt statistik finns dessa tumörformationer i ryggraden i var tionde person. Med tanke på att i ryggraden i livmoderhalsen, bröstkorgen och ländryggen (7 + 12 + 5 = 24) (ryggkotorens sakrala och rudimentära ryggkotor beaktas inte) är sannolikheten att ett hemangiom kommer att uppträda i vilken kotor som helst under livet är i genomsnitt 1: 240.

Orsakerna till spinalhemangiom är troligen multifaktoriella till sin natur, inklusive både genetisk determinism och skada på ryggradsvävnader. Det finns till och med en version som förlänger exponeringen för direkt solljus stimulerar uppkomsten av dessa kärltumörer, men hittills har det inte funnits några övertygande bevis för denna version..

I det nuvarande utvecklingsstadiet av medicin är det därför omöjligt att genomföra några åtgärder som kommer att undvika utveckling av hemangiom, med undantag för att fastställa riskfaktorer.

Symtom

Spinal hemangioma är en långsamt växande tumör och är främst belägen i ländryggen.

De är kliniskt indelade i tre huvudkategorier:

Asymptomatisk spinalhemangiom är den vanligaste typen. Sådana hemangiom manifesterar sig inte kliniskt under lång tid och leder inte till manifestation av några symtom..

Symptomatisk spinalhemangiom: Dessa tumörer står för cirka 1% av alla formationer i ryggkotorna och kännetecknas av smärtsamma lesioner, mjukvävnadsödem och smärta i nedre ryggen. Det finns också sällsynta fall av ryggradsfrakturer.

Kompressionshemangiom: när en tumörmassa stör den normala vävnadsstrukturen och komprimerar nervrötterna intill ryggkropparna, vilket leder till utvecklingen av symtom på rotkompression. Kompression av nervstrukturer kan leda till utveckling av symtom som smärta med bestrålning, svaghet, domningar, muskeltrofismstörningar. I vissa fall leder allvarlig kompression till förlamning.

Diagnostik

Hos de flesta människor manifesteras inte spinalhemangiom på något sätt och detekteras under undersökningar i samband med andra sjukdomar. Hemangiom är väl diagnostiserad med medicinsk bildteknik.

Radiografi. Denna forskningsmetod gör att du kan diagnostisera spinal hemangiom på grund av att tätheten i formationsvävnaden skiljer sig från densiteten i ryggraden..

CT (MSCT) ger en tredimensionell bild av skador på ryggkotans struktur av en vaskulär tumör. Hemangioma har en karakteristisk bild på skanningar.

MR i ryggraden är den mest informativa metoden för att diagnostisera både hemangiom i sig och närvaron av effekter på närliggande mjuka vävnader, vilket är av stor betydelse vid stora hemangiom eller närvaron av kliniska manifestationer. MR i ryggraden för diagnos av hemangiom är också nödvändigt för att förbereda sig för kirurgisk behandling

PET är en forskningsmetod som är nödvändig för differentiell diagnos av en tumör och upptäckt av invasivitet

Biopsi. Ofta är det enda sättet att bestämma en tumörs natur och typ genom att undersöka ett litet vävnadsprov (biopsi) under ett mikroskop. Biopsiresultaten hjälper till att bestämma behandlingsalternativ. Biopsi görs under röntgen- eller CT-kontroll.

Behandling

I fall där tumören är liten och asymptomatisk krävs inte behandling av spinal hemangiom. Dynamisk observation och upprepade studier rekommenderas för att kontrollera tillväxten i storlek.

Även om risken för malignitet i spinalhemangiom är mycket låg, finns det ändå en viss risk för vaskulär tumörtransformation och patienter uppmanas att: utesluta termiska ingrepp (uppvärmning, bastu), överdriven isolering och vektorbelastningar.

Sjukgymnastik rekommenderas för det mesta inte heller, särskilt inom området hemangiom lokalisering.

Användningen av massage och manuell terapi i närvaro av hemangiom är också mycket begränsad..

Träningsterapi är möjlig med en liten storlek på hemangiom, eftersom det tillåter, genom att stärka musklerna, att stabilisera belastningen på ryggkotan som skadas av tumören.

Beroende på svårighetsgraden av symtomen, tumörens storlek, liksom graden av kompression av nervstrukturerna, kan behandlingen av spinal hemangiom vara enligt följande:

Strålbehandling - är bestrålningen av tumören med röntgen- eller gammastrålning, vilket gör det möjligt att uppnå en minskning av tumörens storlek. Numera blir behandlingen av spinalhemangiom med strålterapi ett billigt och icke-invasivt behandlingsalternativ och blir allt vanligare..

Embolisering - Denna metod för behandling av spinalhemangiom är ett minimalt invasivt förfarande där blodtillförseln till tumören avbryts. Denna behandling stoppar utvecklingen av tumören..

Vertebroplastik och kyphoplasty vid behandling av spinal hemangiom rekommenderas som regel när tumören är stor eller i närvaro av tecken på ryggradsfraktur och kompression av nervstrukturerna. 1984 utfördes vertebroplastik framgångsrikt för första gången i Frankrike för behandling av spinalhemangiom i livmoderhalsen. Vertebroplastik kan också användas profylaktiskt om kotan med hemangiom är belägen mellan två onormala kotor.

Dessa minimalt invasiva behandlingar involverar injektion av syntetiskt bencement (akryl) i den tumörskadade kotan. Denna cement hårdnar snabbt och ger stabilitet och stöd för ryggkotan. Kyphoplasty innebär ytterligare ett steg för att skapa ett tomrum i kotan före cementinjektion. Detta tomrum skapas genom att sätta in en ballong i lämpligt område på ryggkotan och sedan blåsa upp den.

Vertebroplastik och kyphoplasty är ganska säkra metoder för behandling av spinal hemangiom, eftersom akrylcement injiceras under lokalbedövning och CT (röntgen) kontroll, och denna metod ger mycket sällan komplikationer.

Alkoholisering av hemangiom - en behandlingsmetod där alkohol injiceras i tumören, vilket leder till dess förstörelse och minskar kompressionen av ryggmärgen.

Kirurgisk avlägsnande av tumören såväl som delar av den drabbade vävnaden kan vara motiverad i vissa fall. Men en sådan volymetrisk kirurgi rekommenderas vanligtvis som det sista alternativet för behandling av spinal hemangiom..

Spinal hemangiom är ett godartat tillstånd och leder vanligtvis inte till några allvarliga, allvarliga symtom. Det rekommenderas dock att inte ignorera några ihållande eller återkommande episoder av ryggsmärta och domningar i extremiteterna, och söka professionell medicinsk rådgivning för att studera deras exakta etiologi..

I de flesta fall stör inte spinalhemangiom livet alls. Hundratusentals generationer av människor levde ganska fridfullt med dessa kärltumörer och dog i ålderdom av andra orsaker..

Och bara framstegen med diagnostiska avbildningsmetoder fick människor att inse närvaron av problem som hemangiom och försöka vidta några åtgärder. Om tumören är liten och inte orsakar obehag, ska personen inte vara orolig. Men om det finns ett hemangiom, är det bättre att inte gå upp i vikt eller lyfta vikter..

Kotkotens hemangiom: orsaker, symtom, diagnos, behandling och kirurgi

Omedelbart måste du göra en liten anmärkning: "spinal hemangioma" är ett felaktigt uttryck, det är korrekt att säga "vertebral hemangioma", precis som det är fel att säga "spinal hernia", måste du säga - intervertebral brok. Därför är det bättre att leta efter en annan specialist om du träffar en läkare med en liknande professionell vokabulär.

Diagnos på MR-skanningar.

Definition

Varje hemangiom, inklusive kotan, är en vaskulär tumör. Namnet på denna tumör kan dechiffreras som hem (blod) + angio (kärl) + "-oma", det vill säga en tumör som härrör från blodkärl. Den enda platsen där ett hemangiom inte kan mötas är en plats där det inte finns några kärl: optiskt genomskinligt media i ögat och ledytor, där det finns broskvävnad. Vilka celler är källan till tumören? Detta är endotelet, kärlets innerfoder.

Patienter med hemangiom bör inte oroa sig för att denna tumör kommer att bli malign. Hemangiom är en av få neoplasmer som aldrig maligna, det vill säga inte förvandlas till maligna.

Ett hemangiom av denna lokalisering är alltid beläget i djupet av den ryggkroppens cancellösa substans, mättad med blodkärl. Detta är en fördelaktig plats, eftersom kärlkulan är skyddad från alla sidor av ben. Hemangiomas, som ligger i parenkymet av inre organ, till exempel inuti levern, är inte skyddade från yttre påverkan, och i händelse av skada kan de vara en källa till massiv blödning.

Sedan slutet av åttiotalet på XX-talet och fram till vår tid har antalet identifierade hemangiom i inre organ, inklusive ryggkotor, ökat betydligt på grund av den massiva introduktionen av nya avbildningstyper av diagnostik - beräknad och magnetisk resonansavbildning. Nästan alltid är det ett oavsiktligt fynd när forskning utförs av en helt annan anledning..

Anledningar till att hemangiom och statistik uppträder

Modern medicin kan inte nämna en enda exakt orsak till uppkomsten av hemangiom, inklusive med ryggradslokalisering. Oftast är detta ett medfödd utseende av tumörer associerade med en genetisk predisposition. I det här fallet läggs alltid hemangiom även vid intrauterin utveckling eller omedelbart efter födseln..

Ibland kan nyfödda barn räkna mer än tre olika lokaliseringar av hemangiom på huden. I det här fallet är det stor sannolikhet för tumörer i de inre organen, inklusive ryggkotorna. Detta multipla tillstånd kallas hemangiomatos..

Det har föreslagits att förvärvade hemangiom kan förekomma, men hur är oklart exakt. Kanske med långvarig exponering för ultravioletta strålar från solen, men hittills har inga övertygande bevis presenterats. Därför, om du av misstag hittade ett hemangiom under CT eller MR, kan du inte säga när det bildades. Hon kunde dyka upp under de sista månaderna av intrauterin utveckling, eller för ett år sedan.

Hos både män och kvinnor finns dessa formationer med samma frekvens i varje 10: e person. Om vi ​​antar att var och en av oss har 24 ryggkotor, utan att räkna korsbenet och coccyxen, är chansen att någon kotor under livet kommer att påverkas av hemangiom 1/240. Eftersom orsakerna är okända är metoderna för förebyggande okända, precis som det är möjligt, hittills outforskade och oöppnade riskfaktorer.

Vad är risken för hemangiom?

Hemangiom kan växa eller det kan vara stabilt. Stabil hemangiom av liten storlek utgör ingen fara. Innan röntgen- och magnetresonansavbildning introducerades i klinisk praxis upptäcktes också hemangiom under röntgenundersökning, en ljuspunkt på bakgrunden av ryggraden, som en sällsynta benvävnad. Det fanns inga specifika tecken på hemangiom, och därför ställdes sällan en intravital diagnos, bara i fallet av en växande tumör som ledde till frakturer i ryggradsorganen. Diagnosen ställdes under operation efter biopsi av intraoperativt material och histologisk undersökning.

Eftersom hemangiom inte kan maligna, medför det uteslutande risken för mekanisk förstörelse av ryggradens vävnader, och förekomsten av tre komplikationer i detta fall:

 • kompressionsfraktur i ryggraden (vanligast)
 • kompression av den centrala kanalen med utveckling av kompression myelopati och utvecklingen av motsvarande neurologiska symtom, beroende på nivån (mindre ofta);
 • kompression av kanalen med skada av benfragment i dura mater och / eller genomträngande skada i ryggmärgen (mycket sällan).

Lyckligtvis ger ryggkroppens hemangiom aldrig kraftig blödning, för, till skillnad från parenkymvävnaden i levern, njurarna eller mjälten, kräver ben en liten volym blodtillförsel. En komplikation som blödning registreras inte i ryggradshemangiom. Men om frakturen redan har inträffat, men operationen inte följde, kan hemangiom blöda i en begränsad volym, skadad av fragment av kotan.

Farliga storlekar

Det finns kritiska tumörstorlekar, vilket avsevärt ökar risken för ovanstående komplikationer. Men det räcker inte med abstrakt storlek. Därför, om du eller dina nära och kära har en hemangiom 1 cm i storlek, är det inte tillräckligt för att bestämma prognosen. I händelse av att en stor, massiv man har detta hemangiom i den fjärde eller femte ländryggen, är det inget fel. Och om en tumör av samma storlek finns hos en ung flicka i den tredje livmoderhalsen, är det extremt farligt, och i det här fallet är det nödvändigt att behandlas utan att vänta på komplikationer.

Stort hemangiom med kompression av ryggraden.

Situationen förvärras av det faktum att med en hypotetisk fraktur av den fjärde ländkotan finns det inte längre någon ryggmärg på denna nivå, och i extrema fall är cauda equina syndrom möjlig med utveckling av skottvärk i benen, perineal domningar, utveckling av erektil dysfunktion och urinrubbningar. Vid en brott i den tredje livmoderhalsen och progressiv myelopati eller ryggmärgsskada, talar vi om quadriplegia, det vill säga fullständig förlamning av armar och ben, djupgående funktionshinder och samma urinrubbningar. Detta är vad "1 cm" betyder för prognos utan att specificera den exakta nivån av hemangiom.

Risken för hemangiom ökar också i proportion till dess tillväxttakt. Därför, när en tumör av icke-kritisk storlek detekteras, krävs bara en sak: omprövning efter ett år, i frånvaro av klagomål, sedan efter ytterligare ett år, sedan, eventuellt efter 3 år, sedan efter 5 år. Och om tumören är riktigt stabil, behöver du inte oroa dig.

Ett annat viktigt farokriterium är placeringen i ryggraden. Om hemangiomet är litet och det ligger ungefär i mitten och omges på alla sidor av intakta benstrålar, som utgör en enda grupp, är det stor chans att kotan kommer att förbli stark under lång tid, även om den växer jämnt utåt. Men om hemangiomet är nära ryggraden, om bara en tunn benkant skiljer den från det yttre utrymmet, är risken för kompressionsfraktur mycket högre.

Hemangiom i livmoderhalsen med kompression av ryggraden

Slutligen bör du alltid komma ihåg benvävnadens tillstånd. Om vi ​​pratar om ryggradshemangiom hos en ung man behöver du inte oroa dig för bentäthet. Men om ett hemangiom finns hos en äldre kvinna, under perioden efter klimakteriet, kommer hon redan att ha en hög risk för osteoporos, men i alla fall kommer hennes svampiga benbräcklighet att vara mycket högre. Därför kommer även en liten hemangiom hos en patient med hög risk för osteoporos att vara mer prognostiskt farlig än en något större tumör hos en frisk person..

Av detta följer att den viktigaste faktorn som skrämmer patienterna (nämligen storleken på hemangiom, taget av sig själv) inte spelar en avgörande roll för att bestämma graden av risk. Men om du fortfarande fokuserar på denna indikator, om tumören börjar uppta en volym som är lika med 55-60% av ryggraden, och samtidigt finns en tendens till dess tillväxt, är det nödvändigt att tänka på kirurgisk behandling.

Läkaren måste förklara för patienten att den långsamma tillväxten av hemangiom inte alls betyder en malign tillväxt, och ännu mer har det ingenting att göra med metastaser. Om detta inte görs kan patienten vara rädd, deprimerad och som du vet är kronisk depression och ångest en av riskfaktorerna för kronisk ryggsmärta. Ett hemangiom, gömt i en ryggkota, gör aldrig ont förrän benförstörelse inträffar. Men om patienten är under stress kan han ständigt klaga på falsk ryggont, vilket kommer att försämra livskvaliteten avsevärt..

Kliniska symtom

Vertebrala hemangiom har exakt samma kliniska bild som Schmorls brok, eller snarare, ingen. Även om de har mycket gemensamt: de förstör kotbenens benvävnad, båda dessa formationer är benägna att förstoras, men ändå är båda dessa processer helt asymptomatiska. Även om vi tar den mest känsliga, livmoderhalsen, fortfarande inga tecken förrän någon av ovanstående komplikationer uppträder, visar hemangiom inte.

Och bara i de sällsynta fallen, när tumören har nått en betydande storlek, kan den så kallade ryggkotens kollaps inträffa, där en kompressionsfraktur faktiskt inträffar, men inga separata fragment bildas, parallelliteten hos ovanstående och nedre intervertebral skiva kvarstår, och frakturen i sig är en hamrad längs hela ryggkroppens omkrets. Med andra ord, ryggkotan sjunker så att säga, dess höjd minskar. I det här fallet sker det naturligtvis en kränkning av nervrötternas naturliga förlopp i motsvarande hål och akuta radikulära symtom uppträder.

Om radikulära symtom

I det här fallet pratar vi om utseendet på skarpa skjutvärk som liknar en elektrisk stöt. De provoceras av någon rörelse, ryggskakning, det vill säga hosta, skratta, nysa, anstränga sig i toaletten. Sådan smärta uppträder hos de välkända äldre lumbago i nedre delen av ryggen eller lumbago.

Med den långvariga existensen av radikulära symtom är ett sekundärt myofascial-tonic syndrom fäst. De djupt liggande musklerna i ryggen nära den drabbade ryggkotan reagerar på den omgivande inflammationen, på en punkterad fraktur, med en konstant, kronisk kramp. Som ett resultat av krampen berövas muskelen förmågan att omedelbart avlägsna mjölksyra, det vill säga avfallsprodukter. Hon är berövad näring från arteriella kapillärer, som också är krampaktiga. Denna situation bildar en ond cirkel och den kan brytas antingen genom att eliminera en defekt kotor eller, om det av någon anledning är omöjligt att genomföra en rekonstruktiv operation - utnämningen av centrala muskelavslappnande medel och bär en korsett med begränsad rörlighet i ryggen, men det här är inte den bästa vägen ut ur bestämmelser.

Hur ofta uppstår radikulär smärta i hemangiom? Mycket sällan, från antalet diagnostiserade vertebrala hemangiom i alla delar av skivan kollapsar med utvecklingen av radikulära symtom i 0,1% av fallen. Därför kan utsprång och bråck på mellanvävnadsskivor betraktas som de viktigaste "leverantörerna" av radikulära symtom..

Diagnostik

Vid diagnos av hemangiom är dator- och magnetresonansavbildning högsta. Till och med termen "diagnos av ryggradshemangiom" är absurd, eftersom de inte gör ont och inte manifesterar sig på något sätt, och det är därför ingen mening att leta efter dem. Detta kan endast göras under en vetenskaplig studie om förekomsten av vaskulära tumörer i kotorna..

Därför finns nästan 100% av alla hemangiom av en slump. De börjar övervakas och med ett rimligt tillvägagångssätt, när de ser en växande vaskulär tumör, när de når en viss storlek och med hänsyn till de riskfaktorer och faror som beskrivs ovan, utförs en radikal behandling som får patienten att glömma hemangiom. I vissa fall misstänks hemangiom initialt under en röntgenundersökning av ryggraden, men för att korrekt bekräfta diagnosen skickas patienten fortfarande för tomografi. Det finns inga andra diagnostiska metoder, precis som laboratorietester för hemangiom inte utförs.

Behandling av patienter med vertebral hemangiom

Eftersom både stabilt och växande hemangiom är tillförlitligt gömt, som inuti ett skal, inuti en kota, är absolut alla konservativa metoder helt ineffektiva, meningslösa, och om de erbjuds dig är detta inget annat än ett bedrägeri.

Bedrägeri inkluderar försök att "bota" hemangiom hos sådana patienter som använder massage, akupunktur, osteopati, manuell terapi, blodiglar, brinnande med malurtcigarrer, elektrisk stimulering, elektrofores sessioner och andra tekniker som är så älskade av vårt folk. Efter att pengarna har använts har patienten en andra MR. Hemangioma har inte gått någonstans! Han kommer till läkaren i ilska och läkaren säger till patienten med ett charmigt leende att "... du hade ett växande hemangiom, och vi, äntligen, med unika tekniker, stoppade dess tillväxt och uppnådde stabilisering. Nu hotar ingenting dig, och du kan glömma operationen "..... Kommentarer, som de säger, är onödiga.

Man måste komma ihåg att formationen, som är dold inuti kotan, varken kan elimineras eller stoppa dess tillväxt utan att komma in i själva kotan. Lyckligtvis kan hemangiom behandlas på en enkel, smärtfri och minimalt invasiv kirurgisk metod utan snitt..

Perkutan punktering vertebroplastik

Punktions vertebroplastik är en modern och mycket bekväm metod att ta bort. Målet är att eliminera håligheten inuti kotan, fylla den med speciellt cement, som, när den värms upp något, expanderar, förstör kärlpaketet helt och fyller hela utrymmet inuti kotan.

Schematisk framställning av förfarandet.

Du behöver inte göra några nedskärningar för detta. Det räcker att noggrant bestämma projektionen av den önskade ryggkotan på huden. För att undvika misstag sätts en nål in i kotan under lokalbedövning under röntgenkontroll. Efter att nålen faller in i det inre hålrummet fyllt med en vaskulär tumör matas en speciell biopolymer inuti, som värms upp till en relativt hög temperatur, cirka 60 ° C. Denna temperatur är tillräckligt för att helt förstöra tumörceller, och förmågan hos polymeren att expandera något under stelning gör det möjligt att fylla alla tomrum med en garanti. Således blir kotan igen en enda monolit..

I detta fall en cementhaltig substans bestående av:

 • själva cementen;
 • radioaktivt material (så att påfyllningsprocessen kan ses direkt under röntgenkontroll "i realtid");
 • en antibakteriell tillsats i densitet och mekaniska egenskaper liknar ungefär benvävnad, så att kotan fortsätter att utföra sin funktion, som tidigare.

I en ungefärlig approximation liknar denna operation att fylla en sjuk tand. Inga snitt, inget blod, ingen längre sjukhusvistelse. Nästa dag kan patienten redan lämna sjukhuset på egen hand och lokalbedövning möjliggör perkutan punktering av vertebroplastik hos patienter med samtidig patologi, inklusive i ålderdom..

Kontraindikationer för kirurgi

Många privata kliniker utnyttjar befolkningens analfabetism och värmer händerna väl mot den motsatta affären - införandet av omotiverad kirurgisk behandling. Så, om de hittade ett ryggradshemangiom på en MR i en lättlighetsfull, föreslagbar person, kan de tjäna bra pengar på det. Argument som "potentiell fara", "risken för snabb, okontrollerad tillväxt" och "ryggradsfraktur bokstavligen på några veckor eller i extrema fall månader" används. Vanligtvis erbjuds brådskande vertebroplastik, och konversationen avslutas med orden: "Du är väldigt lycklig att du kom till oss och vi gjorde en MR i tid." Särskilt arroganta "experter" kan till och med antyda om risken för malignitet och "förvandlas till cancer." Som vi kommer ihåg är detta omöjligt: ​​hemangiom av någon lokalisering förvandlas inte till "cancer".

Detta är en mycket fördelaktig situation. Vertebroplasty är en operation med minimal risk för patienten, ganska enkel, men det kan ta en hel del pengar. Så för införandet av bencement i en kota kan du enkelt ta 20 tusen rubel och ännu mer. Patienterna bör veta att det inte alls är nödvändigt att göra detta, och det är inte heller värt att följa ledningen från sådana läkare..

Kontraindikationen för att genomföra detta lilla kirurgiska ingrepp kommer att vara precis: hemangiomets lilla storlek och dess stabilitet. Därför, om du är säker på det akuta behovet av vertebroplastik, är det i alla fall nödvändigt minst 6 månader efter detekteringen av tumören att göra en andra tomografi för att säkerställa den verkliga verkliga tillväxten av tumören och den potentiella risken.

Lite historia

Det måste sägas att vertebroplastik är ett extremt framgångsrikt och vackert sätt att eliminera en tumör och skapa ett enda benblock. Tidigare, innan introduktionen av denna teknik, användes skleroterapi. I detta fall togs ett skleroserande ämne, till exempel etylalkohol, ut i hemangiomet. Men kaviteten kvarstod: även om själva hemangiomet dog minskade alkohol benvävnadens styrka och som ett resultat inträffade ofta en patologisk fraktur. I vissa fall dog inte tumören helt och ett återfall inträffade.

Förutom skleroterapi användes också tumöremboli, det vill säga ett försök att eliminera blodflödet genom kärlen. Det var tekniskt svårare, och en punktering var inte tillräcklig här. Kärlkirurgins skicklighet krävdes, vilket inte alls behövs i modern vertebroplastik. Men eftersom själva tumören kvarstod spelade inte de emboliserade kärlens död någon stor roll. Kärlen dog, men nya kärlbuntar lades ständigt, eftersom trycket på arteriell plats förblev.

Prognos

Som du kanske har gissat påverkar inte den stabila, lilla hemangiomen i överväldigande majoritet av fallen varken livskvaliteten eller dess varaktighet. Före den omfattande användningen av tomografi levde tiotals och till och med hundratals generationer bra med hemangiom, förkalkning av tallkottkörteln i hjärnan och med andra oavsiktliga upptäckter som för närvarande orsakar stress och panik. Det är inte alltid nödvändigt att vidta nödåtgärder när okända formationer finns i kroppen..

Kanske, om ett "stumt" ryggradshemangiom hittas, kan man bara rekommendera att hålla din vikt nära ideal, för att utesluta tunga lyft, tyngdlyftning och kontakt, hårda typer av kampsport. Kvinnor kan rådas att regelbundet utföra densitometri efter klimakteriet, för i närvaro av osteoporos kan en patologisk fraktur inträffa långt innan hemangiomet når den teoretiska ultimata styrkan i området 50-60% av ryggkotens volym.

Och i händelse av att en kompressionsfraktur redan inträffar måste du gå till en omfattande operation. Ja, vissa kompressionsfrakturer i kotorna kräver inte kirurgisk behandling, de växer tillsammans på egen hand. Men kom ihåg att i det här fallet kommer en vaskulär tumör att ligga mellan benfragmenten, och hemangiom kommer att vara en faktor av "icke-union", det kommer att skapa mellanrum mellan vävnaderna och, när de ligger fritt, inte längre stängda av ryggkotan, kommer det att skapa en ytterligare risk för blödning.

Grunden för det korrekta tillvägagångssättet för behandling av hemangiom kommer därför att vara dynamisk observation med hänsyn till ytterligare riskfaktorer.

Spinal hemangiom

Spinal hemangioma är en godartad tumör som drabbar en, mindre ofta flera ryggkotor. Det är en av de vanligaste spinal neoplasierna. Inte benägen för malign transformation. I de flesta fall är det asymptomatiskt. Mindre vanligt orsakar smärta. Det kan orsaka patologiska frakturer i ryggraden, åtföljd av kompression av ryggmärgen eller nervrötterna. Diagnosen ställs på grundval av den kliniska bilden, resultaten av radiografi, CT och MR. Kirurgisk behandling, vanligtvis alkolisering eller embolisering av hemangiom eller vertebroplastik.

ICD-10

 • Anledningarna
 • Patogenes
 • Klassificering
 • Spinal hemangiomasymtom
 • Diagnostik
 • Spinal hemangiombehandling
 • Prognos och förebyggande
 • Priser för behandling

Allmän information

Spinal hemangioma är en utbredd godartad tumör av vaskulärt ursprung. Enligt olika källor förekommer det i 1,5-11% av befolkningen, kvinnor lider oftare än män. Spinal hemangioma står för 1-1,5% av det totala antalet godartade neoplasmer i skelettet. Rangerar först bland benhemiomiom. Inte benägen för malignitet observeras malign transformation hos färre än 1% av patienterna.

Mer än 80% av ryggradshemangiomer är lokaliserade i bröstområdet, oftast lider VI av bröstkotan. Det näst vanligaste är hemangiom i ländryggen. Förlusten av sakral och cervikal ryggrad upptäcks hos 1% av patienterna. Som regel finns hemangiom i en kotan, mindre ofta diagnostiseras flera tumörer som påverkar 2-5 kotor. Spinal hemangiomas behandlas av specialister inom vertebrologi, neurologi och klinisk onkologi.

Anledningarna

Experter tror att den främsta orsaken till denna patologi är en genetisk predisposition. Denna hypotes stöds av en femfaldig ökning av risken för att utveckla spinalhemangiom i närvaro av nära släktingar som lider av hemangiom av olika lokalisering (inklusive extravertebrala). Andra riskfaktorer inkluderar vävnadshypoxi, höga östrogennivåer och traumatiska ryggskador..

Patogenes

Enligt forskarna utvecklas spinalhemangiom enligt följande: medfödd inferioritet av kärlväggen belägen i en viss kotel, i kombination med ökad stress, trauma och andra faktorer, orsakar upprepade blödningar. Blodproppar bildas i blödningsområdet och sedan aktiveras osteoklaster (celler som förstör benvävnad). I stället för den förstörda benvävnaden växer nya kärl med en defekt vägg. Spinal hemangiom ökar i volym. Därefter spricker också kärlens väggar, nya blödningar inträffar, processen upprepas. När en betydande del av benet förstörs, störs den skadade ryggkotan, det blir mer utsatt för mekanisk stress. Sannolikheten för att utveckla en patologisk fraktur ökar.

Klassificering

Med hänsyn till särdragen i den histologiska strukturen särskiljs fyra typer av ryggradshemangiom:

 • Kapillär - bildad av många sammanflätade kapillärer. Kapillärskikt separeras av skikt av fett och fibrös vävnad.
 • Racematös - består av större vener eller artärer.
 • Cavernous - är en ansamling av ett stort antal håligheter i olika storlekar och former. Hålrummets väggar består av tunna lager bindväv täckta med endotel. Hålrummen kommunicerar med varandra.
 • Blandad - har drag av kapillär, rasematös och kavernös hemangiom.

Med hänsyn till lokaliseringen och omfattningen av lesionen skiljer sig fem typer av ryggradshemangiom:

 • Typ 1 - hemangiom sträcker sig till hela kotan.
 • Typ 2 - endast ryggkroppen lider.
 • Typ 3 - endast den bakre halvringen påverkas.
 • Typ 4 - kroppen och en del av den bakre halvringen lider.
 • Typ 5 - hemangiom ligger epiduralt.

Spinal hemangiomasymtom

Tumören är ofta asymptomatisk och blir en oavsiktlig upptäckt under undersökning i samband med andra sjukdomar eller skador. Hos 10-15% av patienterna med spinalhemangiom upptäcks lokal smärta i ryggraden eller paravertebral zon. Smärtan är vanligtvis tråkig, värkande, värre på natten och efter träning. Anledningen till utvecklingen av smärtsyndrom i spinalhemangiom är irritation av smärtreceptorer i periosteum och det bakre längsgående ligamentet.

Hos vissa patienter finns symtom på irritation i ryggmärgen och nervrötter på grund av trycket från den mjuka vävnadskomponenten i hemangiom som ligger i epiduralutrymmet. I 3-4% av fallen förekommer en aggressiv tillväxt av spinalhemangiom, vilket leder till en signifikant minskning av benstyrkan och utvecklingen av patologiska frakturer. Möjliga sensoriska störningar, pares, förlamning och störningar i bäckenorganens funktion, orsakad av blodansamling i det yttre utrymmet.

Med hänsyn till kliniska och radiologiska symtom skiljer sig fyra typer av spinalhemangiom: asymptomatisk icke-aggressiv (utan kliniska och radiologiska tecken på aggressivitet), symptomatisk icke-aggressiv (med kliniska manifestationer, men utan radiologiska tecken på aggressivitet), asymptomatisk aggressiv (asymptomatisk, men med radiologiska tecken på aggressivitet), symptomatisk aggressiv (med kliniska och radiologiska tecken på aggressivitet).

Antalet radiologiska tecken på aggressivitet hos ryggradshemangiom inkluderar lokalisering i intervallet mellan bröstkotorna III och IX, skada på hela kroppen, otydliga kanter och expansion av kortikala skiktet, expansion av tumören till bågroten. När man utför CT och MR av aggressiva neoplasmer finns celler med oregelbunden form och mjukvävnadsformationer i epiduralutrymmet. Förekomsten av tre eller flera av de listade tecknen betraktas som bevis på aggressiviteten hos ryggradshemangiom.

Diagnostik

Diagnosen av spinal hemangiom fastställs genom undersökning av en onkolog, neurolog och vertebrolog baserat på kliniska symtom och resultat av radiologiska studier.

 • Röntgen av ryggraden. Avtäckt strukturell omläggning av ryggkotan i en vakuumliknande, kolumnerad eller retikulär version. I den vakula-liknande varianten ses ryggrads hemangiom i form av ovala sällsynta zoner, begränsade av fälgen på det sklerotiskt komprimerade benet. I kolumnvarianten visar bilden "kolumner" - benig septa, tydligt synlig mot bakgrunden av sällsynthetsområdet. Med nätversionen liknar röntgenbilden av ryggradshemangiom en finmaskig svamp.
 • Ryggrads tomografi. För att klargöra arten och graden av skada på benstrukturer och mjuka vävnader, efter radiografi, skickas patienten för CT eller MR i ryggraden. Enligt MR-data bestäms en hyper- eller iso-intensiv prickig signal på T1- och T2-viktade bilder. CT-skanning av ryggraden avslöjar en formation med en cellulär struktur som ser ut som en bikaka.

Spinal hemangiombehandling

Olika tekniker används vid behandling av neoplasi, inklusive kirurgi, strålbehandling, alkoholisering, embolisering och perkutan punktering vertebroplastik..

 • Ryggrad i ryggen. Den klassiska tekniken som används vid behandling av spinalhemangiom sedan 30-talet av förra seklet är kirurgisk avlägsnande av förändrad mjukvävnad och resektion av de drabbade områdena i benet. Numera har den ett mycket smalt användningsområde på grund av otillräcklig effektivitet och en hög risk för att utveckla kraftig blödning från kärlen eller håligheterna i neoplasman. Indikerad för kompression av ryggmärgen och nervrötter.
 • Strålbehandling. Som ett resultat av strålning kollapsar tumörkärlen, mjukvävnadskomponenten genomgår fibrös degeneration, och den drabbade benvävnaden, som trängs in av kapillärer eller stora kärl, förblir oförändrad. Tekniken är effektivare och mindre farlig jämfört med operation. För närvarande används sällan på grund av hög strålningsexponering och stor sannolikhet för att utveckla neurologiska störningar.
 • Alkoholisering av spinal hemangiom. En relativt ny teknik som utvecklades i slutet av 1900-talet. Alkohol injicerad i neoplasmens hålighet orsakar vaskulär trombos och förstörelse av endotel, varigenom tumören minskar i storlek. Trots de goda omedelbara resultaten används denna metod för behandling av spinalhemangiom inte i stor utsträckning på grund av det stora antalet komplikationer under långtidsperioden. Enligt specialisterna som har utvecklat tekniken finns det en ganska hög sannolikhet för patologiska frakturer. Andra forskare indikerar att efter alkoholisering kan hemangiom i ryggraden utveckla paravertebrala abscesser och myelopati med Brown-Séquard syndrom (spastisk förlamning och nedsatt djupkänslighet i ena halvan av kroppen, kombinerat med en minskning av temperaturen och smärtkänsligheten i den andra halvan av kroppen).
 • Emobilisering av spinal hemangiom. Den har använts sedan slutet av 60-talet av förra seklet. För närvarande används två metoder för embolisering - transvasal och selektiv. I det första fallet injiceras emboli i närliggande kärl, i det andra - direkt i området för neoplasman. Transvasal embolisering av ryggradshemangiom är mindre effektiv, eftersom det efter proceduren kvarstår små försörjningskärl som därefter kan växa och mata tumören, vilket orsakar dess återfall.
 • Perkutan punktering vertebroplastik. Det anses vara den mest effektiva och säkraste behandlingen för spinal hemangiom. Under vertebroplastik injiceras bencement i tumörområdet. För att fylla ryggradens hemangiom i bröstkotan krävs cirka 4 ml cement i ländryggen - 6-7 ml cement. Fartyg eller tumörhåligheter skadas, komprimeras och förstörs. Hålrummet i ryggradshemangiomen är fyllt med ett material som säkerställer ryggkotans integritet och höga styrka. Således är det möjligt att samtidigt eliminera neoplasman och förhindra utvecklingen av patologiska frakturer. Perkutan punktering vertebroplasti tillhör kategorin minimalt invasiva kirurgiska ingrepp. Patienter aktiveras bara några timmar efter operationens slut. Smärtlindring noterades redan under den första dagen.

Prognos och förebyggande

Prognosen är gynnsam. Vanligtvis är spinal hemangiom asymptomatisk. Resultatet under perkutan punktering vertebroplastik är i de flesta fall tillfredsställande, sannolikheten för komplikationer varierar från 1-10%, en betydande del av komplikationer uppstår under operationen (allmän hypertermi och smärta vid cementinjektion) och medför inte långsiktiga konsekvenser. Malign degeneration av spinalhemangiom är extremt sällsynt. Förebyggande utvecklas inte.

Spinal hemangiom

Spinal hemangioma är en godartad lesion i ryggraden. I medulla börjar spridningen av blodkärl. Det påverkar främst de nedre bröstkorgen och ländryggen och den enda kotan (i vissa fall bestäms flera hemangiom lokalt på flera kotor). Det är asymptomatiskt under lång tid, därför upptäcks det oftast efter 40-45 år med misstanke om inflammatoriska ryggsjukdomar. Det kvinnliga könet påverkas oftare. Påverkar 10% av befolkningen. I de flesta fall påverkar Th 6 (6 ryggkotor i bröstkorg).

Klassificering av spinalhemangiom

Mo ICD-10-kod D18.0 - hemangiom och lymfangiom av vilken lokalisering som helst. Det kallas också ryggradsangiom. Följande tumörer kännetecknas av utbildningsstrukturen:

 • Kavernöst hemangiom (kännetecknat av tunnväggiga kärl, åtskilda av endotelceller i ett lager, förekommer i livmoderhalsen).
 • Kapillär hemangiom (har små kärl, påverkar bröstkorg och ländryggen).
 • Racematöst hemangiom (bildning påverkar stora artärer eller vener).
 • Blandad typ (kombinerar tecken på en kavernös och kapillär tumör).

Genom lokalisering är den vaskulära tumören uppdelad i:

 • Den första typen sprids till hela kotan.
 • Den andra typen är skada på ryggraden.
 • Den tredje typen är nederlaget för den bakre halvringen i kotan.
 • Den fjärde typen - ryggraden och en del av den bakre halvringen påverkas.
 • Femte typen - epidural plats.

Det är en godartad process, metastaserar inte, är inte livshotande. Fall av degeneration till en malign tumör har inte registrerats officiellt. Atypisk form är inte typisk.

Anledningarna

Forskare har ännu inte kommit överens om vilken anledning som kommer först. En hög grad av sannolikhet är en ärftlig faktor (närvaron av hemangiom hos familjemedlemmar). Det ökade innehållet av hormonet östrogen kan också provocera utvecklingen och tillväxten av patologi (av denna anledning drabbas kvinnor oftare än män). Andra orsaker är syresvält i ryggvävnaderna och trauma i ryggraden..

Patogenes

Periodiska blödningar i ryggraden på grund av en medfödd anomali i kärlväggen. Ökad belastning och trauma kan provocera faktorer. Mekanismen för trombbildning bildas med efterföljande förstörelse av benvävnad. På platsen för förstörelse av benvävnad bildas nya kärl med en tendens att bilda blodproppar. En ond cirkel bildas, vilket leder till tillväxt av hemangiom i storlek.

Symtom

I 95% av fallen fortsätter sjukdomen utan specifika symtom. Det upptäcks av en slump, som en tillfällig prostatatumör, under en MR- eller röntgenundersökning. Det kan finnas tråkig, värkande smärta i bröstkorgen, förvärrad av fysisk ansträngning eller på natten. Smärtan uppstår på grund av kompression av nervändarnas rötter. På grund av förstörelsen av benkomponenten i kotan och spridningen av hemangiom är känslighetsstörningar, förlamning, dysfunktion i bäckenorganen (blodtryck i epiduralutrymmet) möjliga.

Baserat på symtomen kan hemangiom delas in i typer:

 • asymptomatisk icke-aggressiv (inga symtom, ingen tillväxt i bilderna);
 • symtomatisk icke-aggressiv (manifestation av symtom i frånvaro av tumörtillväxt och utveckling);
 • asymptomatisk aggressiv (asymptomatisk, ökar i storlek);
 • symptomatisk aggressiv (manifestation av symtom och en ökning av formationens storlek, bekräftad av röntgenstrålar).

Ett kliniskt tecken på aggressivitet anses spridas i bröstområdet (Th3, Th4, Th5, Th6, Th7, Th8, Th9, Th10, Th11), utvidgning av det yttre vävnadsskiktet, suddiga kanter och förstoring av tumören mot bågen. Bilderna visar celler med fördjupningar utan tydlig geometrisk form och bildandet av mjuka vävnader i epiduralrummet.

Förhållandet mellan formationer efter avdelning:

 1. Cervikal sektion (C1-C7) - 6%. Ganska sällsynt och smygande process. På grund av livmoderhalsen uppträder blodtillförseln till hjärnan (ryggradsartären). Med bildandet av ett angiom i nacken finns det en kränkning av blodcirkulationen i hjärnan.
 2. Thoraxregion (Th1-Th12) - 60%. medför störningar i blodtillförseln till de övre extremiteterna, avbrott i hjärtrytmen, matsmältningsproblem.
 3. Ländryggen (L1, L2, L3, L4, L5) - cirka 30%. Smärtan är lokaliserad i ländryggen och sträcker sig till bäckenorganen.
 4. Sakrala och coccygeal regioner (S, C₀) - nästan 5%. Sakralregionens nederlag åtföljs av ett brott mot utsöndringssystemet, rastlösa bensyndrom. Ett karaktäristiskt särdrag hos korsbenet och korsbenet är smärtan från nedre delen av ryggen utstrålar till benet.

Diagnostik

Först och främst måste du besöka läkare med en bred och smal profil (terapeut, neurolog, ortoped, onkolog) för att utesluta inflammatoriska sjukdomar i ryggen. En röntgenundersökning utförs för att bestämma strukturella förändringar (spondylografi). Hjälper till att bestämma typen av lesion - vakuum, kolonn, retikulär eller blandad typ. För att bestämma graden av skada på ben och mjukvävnad utförs magnetisk resonanstomografi (vid MR-bestämning av en högintensitetssignal och porös struktur) och datortomografi (CT) i ryggraden. CT-skanningen visar förstörelsen av benstrukturen.

Patienten kan vara bekymrad över frågan om hur man skiljer hemangiom från metastas så att läkare inte missar en malign bildning. Enligt hemangiom - en formation med långsam tillväxt, hyperekoisk, har tydliga gränser och kan lösa sig själv. Metastaser, tvärtom, är aggressiv tillväxt, hypoechoic, har otydliga konturer och kommer aldrig att försvinna på egen hand utan operation..

Vilken läkare du ska kontakta?

Med hemangiom är konsultation av en neuropatolog och en vertebrolog önskvärd. Om deras patologier utesluts hänvisas patienten till en neurokirurg. Endast denna specialist kan göra en korrekt diagnos baserat på insamlingen av anamnese och bilder. Slösa inte tid självmedicinering, köpa smärtstillande läkemedel från apoteket.

Fara för sjukdom

Malignt hemangiom förekommer inte i naturen, vilket gör denna tumör inte så hemsk. Den svåraste konsekvensen är en ryggradsfraktur. Det kan förekomma även med minimal belastning på ryggraden (vanligtvis det nedre bröstsegmentet och det övre ländryggssegmentet). Det finns en fraktur i ryggraden, en oparad process av bågens bakre yta, en tvärgående process. Frakturen kan orsaka kompression av ryggmärgen. Hel eller delvis förlamning av nedre extremiteterna är möjlig. Klämning av de stora kärlen stör blodcirkulationen. Som ett resultat kan en minskning av känsligheten i nedre extremiteterna inte undvikas, gåshud kan uppstå, symtom på urininkontinens hotas.

Intern blödning provoceras ibland. Villkoret är ganska farligt. Det uppstår som ett resultat av bristning av vävnaderna i kärlbildningen på ryggraden.

En kritisk situation uppstår när tumörens storlek överstiger 1 cm, vilket kräver omedelbar behandling. Fram till dess är tumören i sig inte farlig..

Behandling

I närvaro av smärtsamma symtom kan du förbättra livskvaliteten med akupunktur, ta icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller kortikosteroider. Om den inaktiva formen av misstag upptäcks på en röntgen, utan några symtom, utsätts den för passiv-förväntade taktik.

Neoplasman behandlas med flera metoder - skleroterapi, hemangiomemboli, strålbehandling, perkutan punktering vertebroplastik. Låt oss överväga varje metod och konsekvenser mer detaljerat..

Skleroterapi

Introduktion av alkohollösning i tumörkroppen. På grund av detta uppstår sklerosering (limning) av hemangiomceller, dess tillväxt stannar. Nackdelen med terapi är osteonekros (benekros på grund av nedsatt blodtillförsel).

Hemangiomemboli

Det är en trombos i blodkärlen i hemangiom och upphörande av blodtillförseln. Av minuserna, istället för aktiva kärl, börjar nya små kärl utvecklas, vilket leder till tumörtillväxt. Det används när tumören är liten i storlek.

Strålbehandling

Det används endast i ålderdom, effekten på tumören med höga doser av strålning. Total strålbehandling används sällan på grund av dålig tolerans.

Perkutan punktering vertebroplastik

En innovativ behandlingsmetod utvecklades 1984 i Frankrike. Det är nödvändigt att genomborra ryggraden med en tunn nål, häll i en speciell förstärkningslösning. Resultatet är cementering. Förhindrar kompressionsfrakturer. Det används i avsaknad av skada på nervändarna. Gäller inte i aggressiv tillväxtstadium.

Kirurgisk metod

Det totala avlägsnandet av hemangiom i ryggraden utförs inte så mycket för excision av tumören, utan för att underlätta sjukdomsförloppet. Hos vuxna har denna metod inte fått omfattande användning, därför utförs operationen huvudsakligen i barndomen, uteslutande enligt indikationer. Operationen kräver strikta indikationer, eftersom den troliga risken är utvecklingen av svår blödning. Det anses inte som en prioriterad metod, eftersom ett återfall av sjukdomen efter avlägsnande är möjlig.

Alternativa metoder vid behandling av hemangiom

Traditionell medicin är inte ensam för att hjälpa patienter att bekämpa sjukdomar. Växtextrakt med antitumöreffekter används. Du kan inte starta behandling med folkmedicin utan kunskap från den behandlande läkaren. Det är viktigt att komma ihåg att läkare inte rekommenderar att värma upp hemangiomområdet, eftersom det är troligt att det blir snabbare tumörtillväxt. Du kan använda pion, tistel, viburnum, ekbark, solbränd, kombucha. Korta recept:

 • Valnötsaftkompress på hemangiomområdet.
 • Ta ett bad med tillsats av te läsk.
 • Lökkompresser på de drabbade områdena i ryggraden i en vecka har också fungerat bra. Kompressen är täckt med en gasbind och cellofan.
 • Apotekstinktur av malurt. Ta 12 droppar 3 gånger om dagen före måltiderna.
 • Häll hackad celandine 1: 1 med kokande vatten. Gör en komprimering på hemangiomområdet.
 • Kombinera fotogen, solrosolja och cayennepeppar. Insistera i en vecka och gnugga en sådan komposition i ryggraden i sex dagar.
 • Växtbaserad samling av pelargon, hassel, ringblomma, coltsfoot, highlander fågel, rölleka och kardborre. Blanda allt i lika stora mängder, häll kokande vatten över, värm upp i ett vattenbad och ta oralt 4 gånger om dagen.

Förebyggande åtgärder

Det är mycket svårt att förhindra utvecklingen av sjukdomen eller att bota den helt. Eftersom tumören är godartad och kan växa extremt långsamt (eller inte växa alls), måste förebyggande åtgärder vidtas. Måttlig fysisk aktivitet (lätt sport), utan intensiv ansträngning. Sjukgymnastik ska inte användas. Regelbunden röntgenkontroll. Sluta dåliga vanor, gå och träna regelbundet i den friska luften.

Du måste äta en balanserad diet med tillräckligt med protein, fett och kolhydrater. Träning och yoga (förbättrar flexibilitet och stödfunktion) har en positiv effekt på kroppen.

Simning ger ett positivt resultat, varje intervertebral skiva frigörs från lasten. Två gånger om året är det tillåtet att dricka ett vitaminkomplex för allmän förstärkning av kroppen. För kvinnor under klimakteriet, kontrollera nivån av östrogen i blodet.

Kontraindikationer för spinal hemangiom

Det är förbjudet att behandla en neoplasma med sjukgymnastik och massage. Eventuellt yttre inflytande på den drabbade ryggraden (inklusive värmekompresser) är inte önskvärd. Historia av osteoporos komplicerar behandlingen (ökad risk för fraktur).

Prognos

Prognosen för livet är gynnsam. Om formationen inte kännetecknas av en aggressiv kurs kan du klara dig utan operation. Risken för komplikationer under den postoperativa perioden är cirka 10%. Patienter lever utan komplikationer (kompressionsfrakturer) med innovativa behandlingsmetoder.

Försena inte att besöka läkare så snart ryggen börjar skada, dessutom för eventuella obehag i ryggområdet. Det är nödvändigt att utesluta självmedicinering utan läkarens kunskap och upprätthålla en gynnsam känslomässig bakgrund.

Top